Povolovací a schvalovací řízení – banky

Způsob, náležitosti a přílohy žádosti o licenci pro banku a související žádosti jsou stanoveny vyhláškou č. 355/2020 Sb. (viz níže). Náležitosti podávaných žádostí a potřebné tiskopisy pro podání, jakož i výkladová stanoviska jsou vymezeny dále uvedenými dotazníky a uveřejněnými úředními sděleními ČNB.

Vyhlášky