Povolovací a schvalovací řízení podle zákona o spotřebitelském úvěru

Náležitosti žádosti a oznámení podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“), stanoví vyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru.

Podle § 12 odst. 1 a 2, § 20 odst. 1 a 2, § 32 odst. 3 a 4, § 42 odst. 2 a 3 zákona jsou nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaní zástupci a zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru povinni uhradit správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti. ČNB uveřejnila způsob zaplacení správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti (pdf, 505 kB).

Upozornění k podávání žádostí a oznámení podle zákona o spotřebitelském úvěru

Zákony

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Žádosti a oznámení

A. Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru

 • oznámení změny údajů zapsaných v registru a jiných údajů souvisejících s provozovanou činností (doc, 41 kB) (pdf, 83 kB)
 • oznámení o ukončení činnosti (REGIS), (doc, 36 kB) (pdf, 71 kB)
 • prodloužení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru (REGIS)
  • způsob zaplacení správního poplatku (pdf, 505 kB)

B. Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

 • oznámení změny údajů zapsaných v registru a jiných údajů souvisejících s provozovanou činností (doc, 41 kB) (pdf, 83 kB)
 • oznámení změny poskytovatele spotřebitelského úvěru, pro kterého je samostatný zprostředkovatel činný (REGIS)
 • oznámení o ukončení činnosti (REGIS), (doc, 36 kB) (pdf, 71 kB)
 • prodloužení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele (REGIS)
  • způsob zaplacení správního poplatku (pdf, 505 kB)

C. Vázaný zástupce

 • oznámení vázaných zástupců (REGIS)
  • příloha oznámení vázaných zástupců (xls, 308 kB)
  • metodika pro vyplnění žádosti (pdf, 253 kB)
  • Postup podávání žádosti dle zákona o spotřebitelském úvěru (pdf, 1,3 MB)
  • schéma struktury XML rozhraní pro validaci žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců (zip, 11 kB)
 • Prodloužení oprávnění k činnosti vázaných zástupců (REGIS)
  • způsob zaplacení správního poplatku (pdf, 505 kB)
  • popis uživatelského postupu prodloužení oprávnění k činnosti (pdf, 1,4 MB)
  • příloha oznámení o prodloužení oprávnění k činnosti (xls, 152 kB)

D. Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru

 • oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru (REGIS)
  • příloha oznámení zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru (xls, 180 kB)
  • metodika pro vyplnění žádosti (pdf, 253 kB)
  • Postup podávání žádosti dle zákona o spotřebitelském úvěru (pdf, 1,3 MB)
  • schéma struktury XML rozhraní pro validaci žádosti o zápis do seznamu zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru (zip, 11 kB)
 • Prodloužení oprávnění k činnosti (REGIS)
  • způsob zaplacení správního poplatku (pdf, 505 kB)
  • popis uživatelského postupu prodloužení oprávnění k činnosti (pdf, 1,4 MB)
  • příloha oznámení o prodloužení oprávnění k činnosti (xls, 152 kB)

E. Akreditovaná osoba

Ostatní