Povolovací a schvalovací řízení – ostatní

Způsob, náležitosti a přílohy žádostí a souhlasů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu jinde neuvedených také vyhláškou č. 233/2009 Sb. (viz níže).

Úřední sdělení, metodické informace

Tiskopisy žádostí a dotazníků

Vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh stanoví vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky – vyhláška nabyla účinnosti dne 1. srpna 2009. Vzory tiskopisů tímto Česká národní banka uveřejňuje v souladu s § 26 odst. 1 vyhlášky č. 233/2009 Sb.

Tiskopisy žádostí

Tiskopisy dotazníků k některým žádostem podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu: