Povolovací a schvalovací řízení – družstevní záložny

Způsob, náležitosti a přílohy žádosti o licenci pro družstevní záložnu a související žádosti jsou stanoveny vyhláškou č. 233/2009 Sb. (viz níže). Náležitosti podávaných žádostí a potřebné tiskopisy pro podání, jakož i výkladová stanoviska k některým ustanovením těchto předpisů jsou vymezeny dále uvedenými prováděcími právními předpisy a uveřejněnými úředními sděleními ČNB.

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Tiskopisy žádostí

Tiskopisy dotazníků k některým žádostem podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech