Informace o provedených směnárenských obchodech – nebankovní směnárenská činnost

S účinností od 1. listopadu 2013 provozovatelé (nebankovní směnárníci) předkládají České národní bance informace o objemu směnárenských obchodů podle zákona č. 277/2013 Sb. (externí odkaz), o směnárenské činnosti a Vyhlášky č. 315/2013 Sb. (pdf, 294 kB), o směnárenské činnosti:

  • čtvrtletně: výkaz předkládají provozovatelé, kteří splnili podmínku stanoveného limitu v §8 odst. 1cit. vyhlášky (viz bod A)
    nebo
  • ročně: údaje podle §8 odst. 5 cit. Vyhlášky, zasílají provozovatelé, kteří nemají povinnost předkládat čtvrtletní údaje (viz bod B)

A) Výkaz SMENOB26 „Souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za vykazované kalendářní čtvrtletí“

Čtvrtletní výkaz předkládá provozovatel vždy do 15 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.

Vyplnění a odeslání výkazu probíhá elektronicky prostřednictvím odkazu, který provozovatel obdrží do datové schránky, případně na kontaktní e-mail v souboru formátu pdf.

V případě zásadních technických problémů, je možné po předchozí dohodě zaslat do ČNB vyplněný výkaz náhradním způsobem. A to ve formátu Ms Excel na e-mail: smenarny@cnb.cz.

B) Výkaz SMENOB25 „Souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za vykazovaný kalendářní rok“

Roční formulář o celkovém objemu směnárenských obchodů ve vykazovaném kalendářním roce provozovatel doručí do 20. února následujícího kalendářního roku.

Vyplnění a odeslání výkazu probíhá elektronicky prostřednictvím odkazu, který provozovatel obdrží do datové schránky, případně na kontaktní e-mail v souboru formátu pdf.

V případě zásadních technických problémů, je možné po předchozí dohodě zaslat do ČNB vyplněný výkaz náhradním způsobem. A to ve formátu Ms Excel na e-mail: smenarny@cnb.cz.


Kontakt: smenarny@cnb.cz