Povolovací a schvalovací řízení – pojišťovací zprostředkovatelé

Náležitosti žádosti a oznámení podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění , ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPZ), stanoví vyhláška č. 196/2018 Sb., o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Podle § 9 odst. 1 a 2, § 18 odst. 3 a 4 a § 27 odst. 2 a 3 ZDPZ jsou samostatný zprostředkovatel, vázaní zástupci a doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé povinni uhradit správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti. ČNB uveřejnila způsob zaplacení správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti (pdf, 505 kB).

Informace o konci přechodného období podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění a seznam Samostatných zprostředkovatelů, kteří do 1. 6. 2021 neoznámili skutečnosti uvedené v § 120 odst. 6 ZDPZ, a proto jejich oprávnění k činnosti zaniklo.

 

Zákony

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Žádosti a oznámení

A. Samostatný zprostředkovatel

 • Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele (REGIS), (docx, 141 kB), (pdf, 163 kB)
  • Doklad k prokázání důvěryhodnosti FO
  • Doklad k prokázání důvěryhodnosti PO
  • K dokladům k prokázání důvěryhodnosti
   Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů  důvěryhodnost a odborná způsobilost (pdf, 173 kB), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 4 a 5 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 4 a 5 úředního sdělení provést.
 • Oznámení změny samostatného zprostředkovatele v údajích zapsaných v registru a ve skutečnostech, které jsou podmínkou pro udělení oprávnění k činnosti - (REGIS)
 • Oznámení o ukončení činnosti samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele (REGIS)
 • prodloužení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele (REGIS)
  • způsob zaplacení správního poplatku (pdf, 505 kB)

B. Vázaný zástupce

Po 11. 5. 2022, kdy nabyl účinnosti zákon č. 91/2022 Sb., o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů, se změnila struktura přílohy oznámení vázaných zástupců (viz xls soubor níže). S ohledem na změnu struktury přílohy je zapotřebí, aby si každý zastoupený, který po 11. 5. 2022 bude oznamovat VZ, stáhl přílohu se změnou struktury. Pokud tak neučiní a použije přílohu platnou před 11. 5. 2022, nebude oznámení s touto přílohou přijato.

  • oznámení vázaných zástupců (REGIS)
   • příloha oznámení vázaných zástupců (xls, 338 kB)
   • metodika pro vyplnění žádosti (pdf, 168 kB)
   • doporučení k podání žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců (pdf, 244 kB)
   • soubory XSD pro validaci přílohy oznámení vázaných zástupců (zip, 5 kB)
  • prodloužení oprávnění k činnosti vázaného zástupce (REGIS)
   • způsob zaplacení správního poplatku (pdf, 505 kB)
   • popis uživatelského postupu prodloužení oprávnění k činnosti (pdf, 1,4 MB)
   • příloha oznámení o prodloužení oprávnění k činnosti (xls, 152 kB)

C. Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel

D. Akreditovaná osoba

Prezentace ze semináře k oznamování VZ/DPZ prostřednictvím systému REGIS, který se konal dne 12. 11. 2018 v Kongresovém centru ČNB.