Povolovací a schvalovací řízení – Investiční společnosti a investiční fondy

Náležitosti a přílohy žádostí podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech jsou stanoveny vyhláškou č. 247/2013 Sb. ČNB k podávání žádostí dále uveřejňuje úřední sdělení, výkladová stanoviska a formuláře žádostí. Zájemcům o povolení k činnosti investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu ČNB doporučuje využít možnosti uspořádat neformální setkání (pdf, 127 kB).

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Formuláře žádostí

I. POVOLENÍ V OBLASTI OBHOSPODAŘOVÁNÍ, ADMINISTRACE A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SOUHLASY A POVOLENÍ

II. ZÁPISY DO SEZNAMŮ A JEJICH ZMĚNY (prvotní zápis a změna již zapsaného údaje včetně výmazu všech zapsaných údajů)

III. DALŠÍ SOUHLASY A POVOLENÍ V OBLASTI INVESTIČNÍCH FONDŮ

IV. PŘEMĚNY

V. UKONČENÍ ČINNOSTI A JMENOVÁNÍ LIKVIDÁTORA

Formulář dokladu k posouzení důvěryhodnosti

Formulář k podání informace o vykonávání hlasovacích práv