ࡱ>  bjbjAABN++4 >.l$8\=,\!"!!2% &'& 3&3<5<5<5<5<5<5<$d?BfY<;& & &;&;&Y<!2%R=$k-k-k-;&L!2%3<k-;&3<k-k-r7Ts8!B&67<v=<=7z|B'|Bs8s8|B8,;&;&k-;&;&;&;&;&Y<Y<*;&;&;&=;&;&;&;&|B;&;&;&;&;&;&;&;&;& 6 : }dost o povolen k innosti zahrani n osoby/zmny povolen k innosti zahrani n osoby Ozna en sprvnho orgnu, jemu~ je ~dost ur ena Nzev sprvnho orgnu esk nrodn bankaSdloNa PYkop 28, Praha 1, PS 115 03PodatelnaSenov~n 3, Praha 1, PS 115 03Elektronick podatelna ID datov schrnky: 8tgaiej podatelna@cnb.cz PYedmt ~dosti }dost o  FORMCHECKBOX povolen k innosti zahrani n osoby podle 481 zkona1) FORMCHECKBOX zmnu povolen2) k innosti zahrani n osoby podle 500 zkona I. IDENTIFIKA N DAJE }ADATELE3) Obchodn firma 4) Adresa sdla5) Ulice .p. .o. p.o. st obce Obec PS stt Kontaktn adresa (lia-li se od adresy sdla) Ulice .p. .o. p.o. st obce Obec PS stt Dala informace o ~adateli FORMCHECKBOX nen srovnateln se samosprvnm investi nm fondem FORMCHECKBOX je srovnateln se samosprvnm investi nm fondem II. KAPITL Vae zkladnho kapitlu vmil. K Vae po te nho kapitlu vmil. K Vae splacenho zkladnho kapitlu vmil. K Vae vlastnho kapitlu vmil. K Umstn kapitlu III. VYKONVAN INNOSTI 1) }adatel, kter nen srovnateln se samosprvnm investi nm fondem A. ObhospodaYovn podle 11 odst. 1 psm. a) zkona FORMCHECKBOX }adatel bude obhospodaYovat investi n fondy nebo zahrani n investi n fondy, konkrtn pak tyto fondy:  FORMCHECKBOX speciln fondy FORMCHECKBOX zahrani n investi n fondy srovnateln se specilnm fondem  FORMCHECKBOX fondy kvalifikovanch investoro, s vjimkou kvalifikovanch fondo rizikovho kapitlu podle lnku 3 psm. b) pYmo pou~itelnho pYedpisu Evropsk unie upravujcho evropsk fondy rizikovho kapitlu a kvalifikovanch fondo socilnho podnikn podle lnku 3 psm. b) pYmo pou~itelnho pYedpisu Evropsk unie upravujcho evropsk fondy socilnho podnikn  FORMCHECKBOX zahrani n investi n fondy srovnateln sfondem kvalifikovanch investoro, svjimkou zahrani nch investi nch fondo srovnatelnch skvalifikovanm fondem rizikovho kapitlu podle lnku 3 psm. b) pYmo pou~itelnho pYedpisu Evropsk unie upravujcho evropsk fondy rizikovho kapitlu a zahrani nch investi nch fondo srovnatelnch s kvalifikovanm fondem socilnho podnikn podle lnku 3psm. b) pYmo pou~itelnho pYedpisu Evropsk unie upravujcho evropsk fondy socilnho podnikn B. Administrace podle 11 odst. 1 psm. b) zkona }adatel bude provdt administraci investi nho fondu nebo zahrani nho investi nho fondu. Pokud ano, uvete jakch fondo: FORMCHECKBOX ANO FORMCHECKBOX NE  FORMCHECKBOX specilnch fondo FORMCHECKBOX zahrani nch investi nch fondo srovnatelnch se specilnm fondem  FORMCHECKBOX fondo kvalifikovanch investoro, s vjimkou kvalifikovanch fondo rizikovho kapitlu podle lnku 3 psm. b) pYmo pou~itelnho pYedpisu Evropsk unie upravujcho evropsk fondy rizikovho kapitlu a kvalifikovanch fondo socilnho podnikn podle lnku 3 psm. b) pYmo pou~itelnho pYedpisu Evropsk unie upravujcho evropsk fondy socilnho podnikn, Uveden, zda je jejich obhospodaYovatel oprvnn pYeshnout rozhodn limit FORMCHECKBOX ANO FORMCHECKBOX NE  FORMCHECKBOX zahrani nch investi nch fondo srovnatelnch sfondem kvalifikovanch investoro, svjimkou zahrani nch investi nch fondo srovnatelnch s kvalifikovanm fondem rizikovho kapitlu podle lnku 3 psm. b) pYmo pou~itelnho pYedpisu Evropsk unie upravujcho evropsk fondy rizikovho kapitlu a zahrani nch investi nch fondo srovnatelnch s kvalifikovanm fondem socilnho podnikn podle lnku 3psm. b) pYmo pou~itelnho pYedpisu Evropsk unie upravujcho evropsk fondy socilnho podnikn Uveden, zda je jejich obhospodaYovatel oprvnn pYeshnout rozhodn limit FORMCHECKBOX ANO FORMCHECKBOX NE }adatel bude vykonvat innosti podle 38 odst. 2 zkona  FORMCHECKBOX ANO FORMCHECKBOX NE Ve vztahu ke kterm fondom bude provdt ~adatel innosti uveden v38 odst. 2 zkona pro jinho: 38 odst. 2 zkonapsm. a) schova cennch papro a veden evidence zaknihovanch cennch papro vydvanch tmto fondempsm. b) nabzen investic do tohoto fondu specilnm fondom FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  zahrani nm investi nm fondom srovnatelnm se specilnm fondem FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  fondom kvalifikovanch investoro, s vjimkou kvalifikovanch fondo rizikovho kapitlu podle lnku 3 psm. b) pYmo pou~itelnho pYedpisu Evropsk unie upravujcho evropsk fondy rizikovho kapitlu a kvalifikovanch fondo socilnho podnikn podle lnku 3 psm. b) pYmo pou~itelnho pYedpisu Evropsk unie upravujcho evropsk fondy socilnho podnikn Uveden, zda je jejich obhospodaYovatel oprvnn pYeshnout rozhodn limit FORMCHECKBOX ANO FORMCHECKBOX NE  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  zahrani nm investi nm fondom srovnatelnm sfondem kvalifikovanch investoro, svjimkou zahrani nch investi nch fondo srovnatelnch s kvalifikovanm fondem rizikovho kapitlu podle lnku 3 psm. b) pYmo pou~itelnho pYedpisu Evropsk unie upravujcho evropsk fondy rizikovho kapitlu a zahrani nch investi nch fondo srovnatelnch s kvalifikovanm fondem socilnho podnikn podle lnku 3psm. b) pYmo pou~itelnho pYedpisu Evropsk unie upravujcho evropsk fondy socilnho podnikn Uveden, zda je jejich obhospodaYovatel oprvnn pYeshnout rozhodn limit FORMCHECKBOX ANO FORMCHECKBOX NE FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  innosti podle 11 odst. 1 psm. c) a~ f) zkona }adatel ~d o povolen kvkonu innost podle 11 odst. 1 psm. c) a~ f) zkona odpovdajc investi nm slu~bm.  FORMCHECKBOX ANO FORMCHECKBOX NE innosti podle 11 odst. 1 psm. c) a~ f) zkona, kter bude ~adatel vykonvat: ^ N x $ R T V ~ øøø×vv`XSKhL2hu5 hu5huhu5+hL2h4?5B*CJOJQJ\aJph333#hL2h4?5B*CJ\aJph333hL2h4?B*CJaJph333%hL2h4?B*CJOJQJaJph333hL2h4?5CJ\aJhL2h4?CJaJhL2h4?5CJaJhfzh4?5 h4?5hm5CJaJhM^5CJaJh>hM^5CJaJ hM^5 N v $Ifgdqgd4?gdJV$a$gdM^gduv x mdd $Ifgdqkd$$IfF0re 6 s, t 0f7644 lapytL2 " off $Ifgdqkd$$IfF0re 6 s, t 0f7644 lapytL2" $ R T V o^MBBM $9DIfgdL2``$9D@&IfgdL2``$9D@&IfgdL2kdf$$IfF0re 6 s, t 0f7644 lapytL2  ojjaaaaaaaa $Ifgdugdukd$$IfF0re 6 s, t 0f7644 lapytL2  . 0 2  > B ܻܗ璍pZ+ *h5Ih+Px5CJaJfHq # *h5Ih+Px5fHq h+Px5CJ\aJ h4?5 hu5#j0hL2huCJUaJhL2hj5hL2hu0J5#jhL2huCJUaJjhL2huCJUaJhL2huCJaJhL2hu5hL2hFv5hL2h>|5 faaaaaagdukd$$IfF060( t0644 lapytL2 $IfgdFv $Ifgdu  *DFHJL}nkd2$$IfFl t0644 lap ytL2 $Ifgd sgd sgd+Px   $(vz|0DXӻvjavXOChL2h s5CJaJh)25CJaJhj 5CJaJhJV5CJaJhL2h 5CJaJhus0J5CJaJh s5CJaJh 5CJaJhD!Oh s5CJaJhush s5CJaJ *hushus0J5CJaJ/ *h5Ihus0J5CJaJfHq + *h5Ih_5CJaJfHq + *h5Ih$Q5CJaJfHq LNPRTVXZgd sFf2 $Ifgd s XZ(PFTh|~jl4̱̪qiahFvCJaJhmCJaJ#jthPVhFvCJUaJhPVhFvCJaJjhPVhFvCJUaJ hFv5hFvhFv5 *hFv5h 5CJaJh)25CJaJhFv5CJaJhL2h s5CJaJhj 5CJaJh s5CJaJhD!Oh s5CJaJh45CJaJ$Th.)))gd skd$$IfFPrp Hth8h8 t0644 lap2ytL2hjlnprtvxz|~ gd sFf $Ifgd sNP.)))gd skdr $$IfFPrp Hth8h8 t0644 lap2ytL2P $Ifgd sgd sgdFv 468 ɾqcUcUcG<hL2h sCJaJhL2h?v5CJ\aJhL2ho5CJ\aJhL2h>5CJ\aJhL2h s5CJ\aJhJVhJV5CJaJhz|5CJaJ *hT"h_5CJaJ *hT"h s5CJaJ *hT"h+Px5CJaJ *h4?5CJaJhmhFv5 hFv5hFvCJaJjhPVhFvCJUaJ#jhPVhFvCJUaJZ\]TT $Ifgd skdD$$IfTFT0#@! t0644 l` apytL2THJPRZ^(*,02Pbd˽佱˽˦ˊseW *hrSh+Px5CJaJ *hrShcA5CJaJ *hrShm5CJaJhu5CJaJhL2hR5CJ\aJhL2h5CJ\aJhL2h s5CJ\aJhL2hlCJaJhL2ho5CJ\aJhL2hl5CJ\aJ\^]TT $Ifgd skd$$IfTFT0#@! t0644 l` apytL2T]TT $Ifgd skd$$IfTFT0#@! t0644 l` apytL2T*,.]TTT $Ifgd skd$$IfTFT0#@! t0644 l` apytL2T.02fh\]XSSSNIgdqsgd+PxgdT?gd skd$$IfTFT0#@! t0644 l` apytL2Tdfhpr\^`|~ $X\|j|^U^U^JhDoh$&CJaJhN5CJaJhDohqs5CJaJ#j|hDohqsCJUaJjhDohqsCJUaJhDohqsCJaJ hqs5 h+Px5 hT?5hush45>*CJaJhushT?5>*CJaJhush U5>*CJaJhushm5>*CJaJhQQ hm5CJaJ hQQ 5 hj5hushT?5CJaJ\^XZ\vr|kd$$IfTFT[6 t0644 la$g"Gp ytL2T1$If^`1gdL2"$&,.02@"""""""##吋th\hThqsCJaJhNhN5CJaJhNhqs5CJaJhDohqs5CJaJhDohqsCJaJ hqs5 h;5#jhDoh$&CJUaJ#jhDoh$&CJUaJh$&CJaJ#jhDoh$&CJUaJ#jhDoh$&CJUaJhDoh$&CJaJjhDoh$&CJUaJ rrr1$If^`1gdL2|kd$$IfTFT[6 t0644 la$g"Gp ytp7Twcw$0$If^0`a$gd$&1$If^`1gdL2wkd$$IfTFT[6 t0644 la$p ytp7T"o[$$If^`a$gd$&$S$If^S`a$gdL2|kd$$IfTFT[6 t0644 la$g"Gp ytp7T""""zz $IfgdL2|kd$$IfTFT[6 t0644 la$g"Gp ytp7T"""####ri``L$1$If^`1a$gdL2 $IfgdL2 $IfgdN1$If^`1gdL2|kd$$IfTFD[6 t0644 la$g"Gp yt;T#############&$($D$F$H$\$`$b$l$$$$$$$$$%P%|%~%%履vgvjhDoh$&CJUaJhDoh$&CJaJ#j(hDohqsCJUaJ#jhDohqsCJUaJhDohqs5CJaJhDohqs5#jhDohqsCJUaJhqsCJaJ#jNhDohqsCJUaJhDohqsCJaJjhDohqsCJUaJ"## $n$p$kZGZ/x$If^`/gdL21$If^`1gdL2kd$$IfTFT0- t0644 la$g"GpytL2Tp$r$$J%L%N%kZZZZ1$If^`1gdL2kdP$$IfTFT0- t0644 la$g"GpytL2TN%P%d%r(t(p_K7$|$If^`|a$gdL2$<$If^`>>>>>>>>>??,?.?0?2?4?8?:?V?X?Z?\?`?b?d?ûûөӗӅsjahtQ5CJaJhqs5CJaJ#j*hDohqsCJUaJ#jC*hDohqsCJUaJ#j)hDohqsCJUaJ#js)hDohqsCJUaJh$&CJaJhqsCJaJhDohqs5hDohqsCJaJjhDohqsCJUaJ#jO(hDohqsCJUaJ$T9V9P=> ? ?^FFF2$1$If^`1a$gdL2$xx$If^`a$gdL2kd($$IfFF+$6 t06  44 lalpytL2 ??2?4?6?8?\?^? $IfgdL2$1$If^`1a$gdL2^?`?b?d?f?h?j?l?n?p?^QQQQQQQQ ^`gdqskd+$$IfFF+$6 t06  44 lalpytL2 d?p???@@@@@@AA2A4A6A@AFARAAB *,.RTbd.0>@\ñßÙÇmf hXGhqs#j-.hDohqsCJUaJhDohqs>*#j-hDohqsCJUaJUhqs#j7,hDohqsCJUaJ#j+hDohqsCJUaJhDohqsCJaJjhDohqsCJUaJhDohqs5CJaJhDohqs5 hqs5h$&5CJaJ%p???@@@BADAFARAgbgdqskd,$$IfF00*$60* t0644 lalpytL2 $IfgdL2 & Fgdqs RATAAAAARTznZF$+$If^+`a$gdL2$u$If^u`a$gdL2 $$Ifa$gdL2nkd>-$$IfF$6$6 t0$6644 lalp ytL2 $If^`gdL2 FORMCHECKBOX obhospodaYovat majetek zkaznka, jeho~ sou st je investi n nstroj, na zklad voln vahy vrmci smluvnho ujednn (portfolio management) FORMCHECKBOX provdt schovu a sprvu investi nch nstrojo v etn souvisejcch slu~eb, avaak pouze ve vztahu kcennm paprom a zaknihovanm cennm paprom vydvanm investi nm fondem nebo zahrani nm investi nm fondem FORMCHECKBOX pYijmat a pYedvat pokyny tkajc se investi nch nstrojo FORMCHECKBOX poskytovat investi n poradenstv tkajc se investi nch nstrojo 2) }adatel, kter je srovnateln se samosprvnm investi nm fondem a) Typ zahrani nho samosprvnho investi nho fondu FORMCHECKBOX speciln fond FORMCHECKBOX fond kvalifikovanch investoro b) Vykonvan innosti nad rmec obhospodaYovn }adatel bude provdt svou vlastn administraci FORMCHECKBOX ANO  FORMCHECKBOX NE IV. OSOBA SE SDLEM, BYDLI`TM NEBO POBO KOU NA ZEM ESK REPUBLIKY, KTER BUDE PRO }ADATELE VYKONVAT INNOSTI podle 38 odst. 1 psm. d), n) a o) zkona a) UpYesnn osoby vykonvajc innosti podle 38 odst. 1 psm. d), n) a o) zkona FORMCHECKBOX prvnick osoba FORMCHECKBOX pobo ka FORMCHECKBOX fyzick osoba b) Identifika n daje osoby, kter bude pro ~adatele vykonvat innosti podle 38 odst. 1 psm. d), n) a o) zkona Obchodn firma I O6) Adresa sdla/bydliat Ulice .p. .o. p.o. st obce Obec PS stt Kontaktn adresa (lia-li se od adresy sdla) Ulice .p. .o. p.o. st obce Obec PS stt V. IDENTIFIKA N DAJE OSOBY ADMINISTRTORA (pokud je odlian od ~adatele nebo osoby zajiaeujc innosti podle 38 odst. 1 psm. d), n) a o) zkona) Obchodn firma Identifika n slo osobyAdresa sdla ulice, slo popisn, (obec, st obce, PS , stt) VI. ZMR PXESHNOUT ROZHODN LIMIT }adatel ~d o souhlas opravHujc pYeshnout rozhodn limit  FORMCHECKBOX ANO FORMCHECKBOX NE VII. UVEDEN DNE, KE KTERMU M VZNIKNOUT OPRVNN KOBHOSPODAXOVN, POPXPAD KADMINISTRACI7) Oprvnn Den vzniku oprvnn podle 13 odst. 1 nebo 43 odst. 1 zkona kobhospodaYovn kadministraci VIII. SEZNAM PXLOH slovan seznam vaech pYloh ( sla mus bt uvedena i na samotnch pYlohch); u jednotlivch pYloh uvete odkaz na pYsluan ustanoven vyhlaky IX. PROHL`EN Potvrzuji, ~e daje uveden v~dosti a jejch pYlohch jsou pravdiv, aktuln a pln. Tuto ~dost podv ~adatel FORMCHECKBOX daje o osob jednajc jmnem ~adatele Ozna en funkce (osoba oprvnn jednat za ~adatele) Titul pYed PYjmen Jmno/jmna Titul za Datum narozen E.mail Telefonn slo Adresa trvalho bydliat/sdla Ulice .p. .o. p.o. st obce Obec PS stt Kontaktn adresa (lia-li se od adresy trvalho bydliat/sdla) Ulice .p. .o. p.o. st obce Obec PS stt Tuto ~dost podv zstupce ~adatele FORMCHECKBOX daje o osob zastupujc ~adatele vYzen pYed NB Ozna en funkce ( prvn zstupce apod.) Titul pYed PYjmen Jmno/jmna Titul za Datum narozen E.mail Telefonn slo Adresa trvalho bydliat/sdla Ulice .p. .o. p.o. st obce Obec PS stt Kontaktn adresa (lia-li se od adresy trvalho bydliat/sdla) Ulice .p. .o. p.o. st obce Obec PS stt Msto Datum Podpis 1) Zkon . 240/2013 Sb., o investi nch spole nostech a investi nch fondech (dle jen zkon ). 2) Nejde o pYpady~dosti o dodate n povolen kvkonu innosti odpovdajcm investi nm slu~bm podle 507 zkona, o souhlas svkonem jin podnikatelsk innosti podle 508 zkona nebo o pYedchoz souhlas kvkonu funkce vedouc osoby podle 515 zkona, kdy ~adatel postupuje podle 13, 14 a 15 vyhlaky o ~dostech podle zkona o investi nch spole nostech a investi nch fondech. 3) Osoba, kter m bt povolen udleno. 4) V etn prvn formy, pokud nen sou st obchodn firmy. 5) Vysvtlivky pou~itch zkratek vadrese: . p. slo popisn, . o. slo orienta n, p. o. psmeno orienta n. 6) Pokud bylo pYidleno 7 ) Pokud ~adatel hodl provdt administraci investi nho fondu, kter nen standardnm fondem, nebo srovnatelnho zahrani nho investi nho fondu, nebo provdt svou vlastn administraci, jde-li o zahrani n osobu srovnatelnou se samosprvnm investi nm fondem.   }dost o povolen k innosti zahrani n osoby/zmny povolen k innosti zahrani n osoby PAGE PAGE 11 T.0 $If^`gdL2$+$If^+`a$gdL2$u$If^u`a$gdL2 $$Ifa$gdL2$d$If^d`a$gdL2\^`²468@FHӼseZQE<hs,5CJaJhs,hs,5CJaJhqs5CJaJhj5>*CJaJhush5>*CJaJhush6 5>*CJaJhush U5>*CJaJhmh U5>*CJaJhmhm5>*CJaJhQQ hm5CJaJ hus5 h4?5#j.hDohqsCJUaJhDohqsCJaJjhDohqsCJUaJ#j.hDohqsCJUaJ48bdеҵ2|wrii $Ifgd{gd *gd4gds,gdh"gd6 gdqsnkde/$$IfF$6$6 t0$6644 lalp ytL2 H8:<ʴ`bdfjntεеIJϪĘϪxocWRMH h6 5 haH5 h'`(5h *h'`(5CJaJh *h *5CJaJhqs5CJaJh *ht\5CJaJh *hj5CJaJhM^CJaJ#jT0hPVh *CJUaJh *CJaJ#j/hPVh *CJUaJhPVh *CJaJjhPVh *CJUaJh *5CJaJhFvh *5CJaJhFvhs,5CJaJеҵ.02&*,.jlnpr♎qf[MhT"hT"5CJ\aJhn5CJ\aJh U5CJ\aJhT"hT"5CJ\aJ *hT"hT"5CJ\aJhqs5CJ\aJhK5CJ\aJ#j$1hL2haHCJUaJhL2haHCJaJ#j0hL2haHCJUaJjhL2haHCJUaJhL2haH5hL2husCJaJhL2haHCJaJ2P(*,.lWRRRgdujkd1$$IfFF74&6x& t06  44 lapytL2 $Ifgd{ lpr6>ƾȾʾ̾ $Ifgd` ^`gdn ^`gds,gds, ;^`;gdmgdngdT"r|$&6>Htvx68:кҺԺ̵̵̵tkbYMh *hs,5CJaJh *5CJaJhs,5CJaJht\5CJaJ#j3hPVhnCJUaJ#j2hPVhnCJUaJ#jC2hPVhnCJUaJhPVhnCJaJjhPVhnCJUaJh *CJaJhnCJaJhm]5CJ\aJhN5CJ\aJh *5CJ\aJhs,5CJ\aJ޻*Lh &*ľξ*,.z~ʿ(:Nbdȿul`l``l`````ulhD!Ohn5CJaJh *5CJaJhL2hn5CJaJhL2hs,5CJaJhYa0J5CJaJhn5CJaJhhAhn5CJaJhrS5CJaJhn5CJaJh *5CJaJhs,5CJaJh\hn5CJ\aJhn5CJ\aJhN5CJaJh *hn5CJaJ$̾ξо,NPRTV`[[RIIII $Ifgd``gd *gdnkd{3$$IfFF8& $ t06  44 lapytL2VXZ\^`bdbdfhjlgdnFf5 $Ifgd`"$FVbn $X &N\p BN|~ĻĻĻĻĻĻĻĻįĻĻĻĻįЧ *hT"hus5CJaJ *hT"5CJaJ *hus5CJ\aJh *h *5hL2h *5CJaJh *5CJaJhD!Oh *5CJaJ h *5hL2hn5CJaJhn5CJaJhD!Ohn5CJaJh4?5CJaJ.ln$p.)$$gd *gd4kd#8$$IfFPr PT t0644 laXp2ytL2prtvxz|~BDFHJLgd *Ff: $Ifgd#LN~.)$$gdusgd *kd =$$IfFPr PT t0644 laXp2ytL2".ĹIJϙϙ|nb]U]IhL2hus5CJaJhnMhus5 hus5hushus5CJaJ *hT"hus5CJaJ *husCJaJhL2hus5CJhL2hus5\hush$&hus5CJ\aJ ht\hus h$&hush$&h(CJaJh$&hYaCJaJh$&husCJaJh$&hus5CJaJh$&h$&5CJaJ *hT"hYa5CJaJjkd>$$IfFk0} 6} [* t 644 lalpytL2 $Ifgd#gdus.Z $$Ifa$gdL2 $Ifgd#jkd>$$IfFk0} 6} [* t 644 lalpytL2prwwwww $Ifgd#gdus$[$\$a$gdACjkd@?$$IfFk0} 6} [* t 644 lalpytL2 prt<ѿѭ먠wk_SGS *hT"hKCJaJ *hT"hujCJaJ *hT"hs,CJaJ *hT"hs,CJaJ *hT"hnCJaJ *hT"hujCJaJhs,CJaJ *hACCJaJhT"h4?5 hus5#j>@hL2husCJUaJ#j?hL2husCJUaJhL2husCJaJjhL2husCJUaJhL2hus5hL2hus5CJaJxsdM6$[$\$^`a$gduj$0[$\$^`0a$gds,$[$\$a$gdACgduskd@$$IfF00*$60* t0644 lalpytL2Rnr˿xof]QE *hT"hjCJaJ *hT"hjCJaJ *hT"CJaJ *hm]CJaJ *h4CJaJ *hL2huj5CJ\aJhL2h% CJaJhL2hKCJaJhL2hP1ECJaJhL2hujCJaJ *hL2hujCJaJ *hT"hz|CJaJ *hT"hujCJaJ *hT"h% CJaJ *hT"h% 0JCJaJ *hT"hYa0JCJaJprekdEA$$IfF0363 t0644 lalpytL2$$If[$\$a$gdL2 xeee$$If[$\$a$gdL2kdA$$IfF0363 t0644 lalpytL2.0246xllllllcccc $Ifgd8 [$\$gd% kdB$$IfF0363 t0644 lalpytL2 .248:<>@\^`vǻǪ{wskcWHjhPVhujCJUaJhrShuj5CJaJhrShuj5hrSh% 5h$QhmhO h_5hjh_5CJ\aJ *hT"hm5CJaJ h)25 hs,5 h\5hL2hu5CJaJhL2h5CJaJhL2h5hU(h% hN0 *hT"h_CJaJ *hT"h)2CJaJ *hT"hCJaJ68:<>^`zzzqccZZ 7$8$H$gdujgd$Ql1]1gd_ ^`gd_nkd"C$$IfF66 t0644 lalp ytL2 $Ifgd8 Px|,RǾtgXLXLX@XhWv5B*CJph3fhWY35B*CJph3fhjhA5B*CJph3fh eh5B*ph3f hL2h5B*CJaJph3fh|5B*CJaJph3f h eh5B*CJaJph3fhM^5B*CJaJph3fh eh5CJaJh5CJaJhghujOJQJ^JjhPVhujCJUaJ#jChPVhujCJUaJhPVhujCJaJ|~ wriiii $Ifgd2ZgdAF]FgdpkdD$$IfFPp t0644 lap ytL2 $Ifgd8gd $Ifgd4FfF $Ifgd2Z L`bj JVXٺٞqqcUqD h eh5B*CJaJph3fh% 5B*CJaJph3fhu5B*CJaJph3fh5B*CJaJph3fhz|5B*CJaJph3f hL2h5B*CJaJph3f h eh5B*CJaJph3fhL2h4CJaJ hL2h45B*CJaJphh4?5B*CJaJph3fh45B*CJaJph3fh4?5B*ph3fhL2hA5B* CJph:LNPR^ULG>>> $Ifgd8gd -gdC*]C*gd4kduH$$IflPFL@ T t06  44 lapytL2RTVXZ\^`bgdFfJ $Ifgd8 .)))gdkdTM$$IfFPrp Hth8h8 t0644 lap2ytL2JLNPRTFfO $Ifgd8gdTVXZ.) 7$8$H$gdujgdkd4R$$IfFPrp Hth8h8 t0644 lap2ytL2XZ&JLN0Vr$8:ĸ{l`l`l`lVHhm]5B*CJaJph3fhL2hA5CJhWY35B*CJph3fht\hA5B*CJph3fhWY35B*ph3f hL2h5B*CJaJph3f h eh5B*CJaJph3fh eh5hU(5CJaJh eh5CJaJh;hu5j6Sh;hujUjh;hujU h;hujh;huj5hu5OJQJ^JZLN$&(*wrriii $Ifgd2ZgdApkdS$$IfFPp t0644 lap ytL2 $Ifgd8gd 7$8$H$gduj *,.02468:$Ifgd4gdFfU $Ifgd2Z :> h|~ `lnr*軭~phcRDRh5B*CJaJph hh5B*CJaJph h5h eh45hAC5B*CJaJph3fh ehu5B*ph3f h ehs,5B*CJaJph3f hL2h5B*CJaJph3fhWY35B*CJaJph3f h eh5B*CJaJph3fhL2h4CJaJ hL2h45B*CJaJphh45B*CJaJph3fh45B*ph3fThjlnp^UPPGGGG $Ifgd8gdC*]C*gd4kdX$$IflPFL@ T t06  44 lapytL2prtvxz|~ gdFfZ $Ifgd8 .)))gdkd\$$IfFPrp Hth8h8 t0644 lap2ytL2`bdfhjgdFfa_ $Ifgd8jln.% gd1]1gdkda$$IfFPrp Hth8h8 t0644 lap2ytL22L ľwnbWP hjhWvhushWvCJaJhRhmCJ\aJhmCJ\aJhmCJaJhWY3CJaJhRhmCJaJhRhWv0JCJaJhRhWvCJaJh~CJaJhT"CJaJhWv hWv0JhhCJH*aJ hL2h5B*CJaJph hL2hm]5B*CJaJphhh5B*ph $Ifgd8. gdlkdb$$IfFPrTp,% t0644 lap2ytL2z|$a$gdM^ L^`Lgd% gdngd|NormlnCJ_HaJmHsHtHL@RL JINadpis 5dd@&[$\$5CJ\aJF@F JINadpis 6 <@&5CJ\aJJA`J Standardn psmo odstavceZi@Z Normln tabulka4 l4a 0k 0 Bez seznamu r\@rJIz-Za tek formulYe$&dPa$<CJOJQJ^JaJn]@nJIz-Konec formulYe$$dNa$<CJOJQJ^JaJFU`F JIHypertextov odkaz >*phr#r sMY~ka tabulky7:V0@2 sText pozn. pod arou,FaU_poznamka_pod_carou_a,Schriftart: 9 pt,Schriftart: 10 pt,Schriftart: 8 pt,Text pozn. pod arou_martin_ang,Text pozn. pod earou_martin_ang,Text pozn. pod arou_martin_ang $ W^`Wa$CJaJoA sText pozn. pod arou Char,FaU_poznamka_pod_carou_a Char,Schriftart: 9 pt Char,Schriftart: 10 pt Char,Schriftart: 8 pt Char,Text pozn. pod arou_martin_ang Char,Text pozn. pod earou_martin_ang Char,Text pozn. pod arou_martin_ang Char_HmHsHtH4 @R4 DZpat p#2)@a2 D slo strnkyH&`qH j Zna ka pozn. pod arouH*B'`B RuOdkaz na komentYCJaJ@@@ RuText komentYeCJaJDj@D RuPYedmt komentYe5\H@H Ru Text bublinyCJOJQJ^JaJ6@6 jZhlav p#@`@tQ0RevizeCJ_HaJmHsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ y%]*d9bVd9N hs X4d#%z/3L9d?\HеrX:!'*,138:@DGMPTuwx{|v " LhP\.\""#p$N%t(v/t0j122337T9 ?^?p?RAT2l̾VlpL6RTZ*pj"#$%&()+-./0245679;<=>?ABCEFHIJKLNOQRSUVtvyz}~5E/? h x  #P` "2gwz"2=Mn~Scn~br  } C!S!|!!"" ##Y#i#))))M,],^0n0d9G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$hosz}!!-8@0( B S ? podatelnae9e94888888888b9e9AEX\ ""%%Z'^'W(l((()?)I),,--J.N.p/t/000111W2[2z3~394l44?6K6888888888b9e9*ZZ]]jj 5*/Z_~TVV !!5"7"8"9"9"""##$$%%%g%%%&L&N&&,'r''@(C(l(m(((( )N)z))))*****+++-....//-01*2s222 3333646474444444 6 6667788888888888b9e9[[]^YSX]]jjTVV !5"7"8"9"9"""y#y###$%%%2&L&N&&&&@(C(l(m((()))****,,---.11 2*2336464444444 6 66677888888888888b9e9u{@gW8Ce6a@r R^`o(. tt^t`hH. DLD^D`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. TT^T`hH. $L$^$`LhH.\^`\o(\^`\o(.0^`0o(..808^8`0o(... ^`o( .... ^`o( ..... p`p^p``o( ...... `^``o(.......  ^ `o(........h^`ho(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. L^`LhH. P P ^P `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. `L`^``LhH.gWCeua@rbdJ!BnlOw[6U8 M:Y:X%GIZ}$QM#ZW_% > QQ [< 6 Wv JVz|A4^o$EJ{h;g6 W5"T"h"U<#$&'`(,) *]N*+s,_-}#/4?T? C3C8CP1EJEHaHJI)J/zMNvnNPtQRbSfmT+V8YtaY1Z2Z[M^'B_`i`XbN_czdvh!iujsHln susFvx;v?vWv~bv% x+Px^|x4|>|w}^ ;"#uYn(/UW_aU(j"|tham D U4\AC8\YaKsq\Rj Bu{}!~>[iBrSim]i jRur q?U Dbm9`r5IelOo>bx }Ij /qst\4 cA{I-+m44@44446 d9 "$(*.048>Unknownu00102G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7. [ @VerdanaKTimesNewRomanPSMT5. .[`)TahomaA$BCambria Math"1 \D' \D'G@- `@- `!444]<2qHP ?8Y2!xx REGIS TESTu00102Sn~kov Lenka  Oh+'0T   (4<DL REGIS TESTu00102 Normal.dotmSnkov Lenka2Microsoft Office Word@F#@&w@>@@>@ @-՜.+,0 hp esk nrodn banka`4 REGIS TEST Nzev !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  Root Entry F ˌBData c1TableBWordDocumentBNSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry F06Data c1TableBWordDocumentBN _AdHocReviewCycleID_NewReviewCycle_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayNameC咆aktualizace webovch strnekLenka.Snizkova@cnb.czSn~kov LenkaSummaryInformation(DocumentSummaryInformation80CompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,H hp esk nrodn banka`4 REGIS TEST NzevH$,4<H