Povolovací, schvalovací řízení a registrace – Instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu

Způsob, náležitosti a přílohy žádosti o povolení k činnosti instituce elektronických peněz, související žádosti a žádost o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu jsou stanoveny vyhláškou č. 374/2009 Sb. (viz níže).

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Tiskopisy žádostí

  • Žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz (příloha č. 5) doc (156 kB), pdf (122 kB)
  • Dotazník k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucí osoby platební instituce nebo instituce elektronických peněz a dalších osob (příloha č. 2) doc (156 kB), pdf (119 kB)
  • Dotazník související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti (příloha č. 3) doc (91 kB), pdf (91 kB)
  • Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz/k ovládnutí instituce elektronických peněz (příloha č. 6) doc (213 kB), pdf (131 kB)
  • Žádost o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu (příloha č. 7) doc (131 kB), pdf 109 kB)