Archiv aktualit SDAT - 2019

zpět na aktuality

 • 19. 12. 2019 - byly doplněny metodické materiály za oblast Solvency II o převodní můstky k položkám ECB add-ons.
 • 18. 12. 2019 - byla zveřejněna aktualizovaná XSD pro webové služby (rozšíření o lokalizaci chyb v protokolu vydání).
 • V pátek 20. 12. 2019 bude od 13:00 na testovacím i produkčním prostředí nasazována nová verze aplikace SDAT. Webová aplikace i webové služby budou do večerních hodin nedostupné.
 • 11. 12. 2019 - byly publikovány metodické materiály za oblast Solvency II popisující nejvýraznější rozdíly oproti současnému vykazování prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS. Cílem je alespoň částečně usnadnit přechod na nový sběrný systém jak pojišťovnám, které nemají XBRL nebo vlastní softwarové řešení, tak i ostatním vykazujícím subjektům, pro které je svět reportingu podle externích taxonomií EIOPA nový.
 • 4. 11. 2019 - zahájen ostrý provoz systému SDAT sběrem denního výkazu CEUSIFE10.
 • 24. 10. 2019 - Po dobu 3 měsíců od 1.11.2019 do 31.1.2020 je na produkčním i testovacím prostředí SDAT vypnuta kontrola povinnosti elektronického podpisu. Navzdory této skutečnosti doporučujeme zasílat data vstupní zprávy podepsané. Pokud jsou data vstupní zprávy podepsána, dojde k ověření podpisu a v případě problému s jeho validitou je tato informace součástí protokolu ke vstupní zprávě. Podpis je možné vytvořit libovolným nástrojem, pokud budou splněny náležitosti elektronického podpisu (viz popis v technické specifikaci). Současně informujeme, že jsme uvolnili uživatelský nástroj, který umožnuje podepisovat požadovaným způsobem. Informace o tom, zda je výkaz podepisován a jaký certifikát je k tomu vyžadován, je k dispozici jako atribut každého jednotlivého výkazu (viz webová aplikace SDAT část Metodické informace - Výkazy, nebo webová služba ctiVykaz).
 • 23. 10. 2019 - druhá fáze ověřovacího provozu vykazování CEUSIFE10 na produkčním prostředí byla ukončena. Z důvodu přípravy produkčního prostředí budou (až do zahájení ostrého provozu) webové služby a zpracování na tomto prostředí vypnuté.
 • 8. 10. 2019 - zahájení registrace na produkční prostředí pro ověřovací provoz CEUSIFE10. Zahájení registrace do testovacího prostředí pro osoby s vykazovací povinností ve vykazovacích rámcích Pojišťovnictví, Solvency II a Penzijní společnosti.
 • 17. 9. 2019 - zahájení ověřovacího provozu vykazování CEUSIFE10. V době ověřovacího provozu je dočasně vypnuta kontrola povinnosti elektronického podpisu - výkazy lze zasílat i nepodepsané. Harmonogram viz prezentace; pro testování lze využít připravené výskyty od 17. do 30. 9. 2019.
 • 16. 9. 2019 - byl publikován aktualizovaný harmonogram migrace výkaznictví z MtS do SDAT. Na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace určená pro ověřovací provoz vykazování CEUSIFE10 a obsahující uživatelskou dokumentaci.
 • 9. 9. 2019 - publikovali jsme prezentaci a zápis ze čtvrtého jednání Technické pracovní skupiny.
 • 4. 9. 2019 - zahájení ověřovacího provozu vykazování výkazu CEUSIFE10. Bližší informace v harmonogramu pro ověřovací provoz.
 • 29. 8. 2019 - publikován draft XSD připravovaných změn a rozšíření webových služeb.
 • 27. 8. 2019 - byla doplněna kapitola 3.2.5 Podepisování dokumentu Technické informace a přidán scénář pro zaslání Vstupní zprávy s podepsanými daty.
 • 22. 8. 2019 - byl publikován aktualizovaný harmonogram migrace výkaznictví z MtS do SDAT.
 • 24. 7. 2019 - byla publikována doplněná technická specifikace - dokumenty Popis kontrol a Vykazování, aktualizovali jsme také XSD webových služeb.
 • 1. 7. 2019 - Zveřejnění aktuálního mapování metodiky EBA v2.8 mezi MtS strukturami a strukturami EBA, do kterých byly přidány změny metodiky EBA (verze v2.9 oproti verzi v2.8)
 • 25. 6. 2019 – Zahájení testování zpracování vstupní zprávy pro výkaz CEUSIFE10 a zveřejnění návodu pro testování webovými službami.
 • 30. 5. 2019 - publikovali jsme aktualizované exporty metodik EBA (EBA_RES_EBA_RES_2.8.1.1_full a EBA_CFAF_EBA_CFAF_2.8.1.1_full) reflektující nevykazované údaje.
 • 30. 4. 2019 - publikovali jsme zápis a prezentaci ze třetího jednání TPS. Na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace - k dispozici jsou aktuální XSD a WSDL soubory pro webové služby. Úpravy se týkají služeb CtiStavZpracovani a CtiStavVykazovani v souvislosti s implementací protokolů.
 • 17. 4. 2019 - byla publikována aktualizovaná verze dokumentu Popis jazyka kontrol (rozšířena zejména o gramatiku uživatelského jazyka).
 • 9. 4. 2019 - na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace zahrnující opravu chybných (zastaralých) popisů v metodikách. Napraven byl i obsah exportů dotčených metodik (METVB20190101.1 full i rel a CEU_CEU20190101.1).
 • 2. 4. 2019 - na testovacím prostředí SDAT byly zpřístupněny webové služby ZaslaniVstupniZpravy, CtiStavZpracovani a CtiStavVykazovani. Ukázky volání byly přidány do dokumentace a jsou k dispozici aktualizované XSD a WSDL soubory. Aktualizovali jsme ukázky vstupní zprávy.
 • 7. 3. 2019 - v souvislosti s nasazením nové verze webové služby CtiVykaz byla zveřejněna aktualizovaná XSD. V odpovědi služby je v části Knihovna doplněna informace o účtových osnovách a účtech, část pro definici Výkazů doplněna identifikace číselníku, pokud je v elementu OborHodnotZdroj uvedena doména. Změny jsou promítnuty v aktualizovaném exportu metodik (soubory CtiVykaz_BANKY_METVB20190101.1_rel.zip resp. CtiVykaz_BANKY_METVB20190101.1_full.zip)
 • 31. 1. 2019 - byla zveřejněna aktualizovaná XSD s návrhy schémat pro služby CtiStavZpracovani a CtiStavVykazovani a doplněny dokumenty technické specifikace. Byl publikován soubor popisující Změny v platné metodice a vyjádření k vykazovacím povinnostem pro předkládání výkazu EBA finrep9_ind_ifrs.
 • 21. 1. 2019 byla na testovací prostředí SDAT nasazena upravená verze webové služby CtiVykaz; zde k dispozici odpovídající XSD a WSDL soubory. Byly publikovány exporty všech aktuálně platných metodik obsahující pouze relevantní objekty příslušné Knihovny.
 • 15. 1. 2019 proběhlo druhé jednání Technické pracovní skupiny. Zápis a související informace zveřejněny na stránce TPS
 • 2. 1. 2019 bylo spuštěno testovací prostředí SDAT. V případě zájmu o zřízení uživatelských účtů pro přístup do neveřejné části externího portálu nebo pro povolení přístupu k rozhraní webových služeb kontaktujte sdat@cnb.cz.

zpět na aktuality