Vytváření podpisů pro SDAT

Od září 2022 je podepisování dostupné přímo ve webové aplikaci prostřednictvím komponenty I.CA PKIServiceHost a rozšíření pro prohlížeč (komponenta ke stažení z https://www.ica.cz/aplikace-stazeni, rozšíření pod odkazy https://chrome.google.com/webstore/detail/electonic-signature-cnb/hdbmbdpobhimeabanajlbkinlhkoflpk pro Google Chrome resp. https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/elektronick%C3%BD-podpis-%C4%8Dnb/hlaepfiibpjcgbjhnebnlninminjfchd pro MS Edge. Možnost vytvoření podpisu utilitou sdat-xades-podpis.jar zůstala zachována.

Stažení

sdat-xades-podpis.jar

O programu

Program sdat-xades-podpis.jar je pomocnou utilitou pro vytvoření elektronického podpisu standardu XAdES s parametry No Containter, Detached, Baseline-B. Program je vytvořen úpravou DSS (https://github.com/esig/dss) aplikace. Využití programu pro vytváření podpisů pro SDAT není vyžadováno - lze použít libovolný program, který dokáže vytvořit podpisy požadovaných parametrů.

Licence

Program je šířen pod licencí LGPL 2.1 (viz https://opensource.org/licenses/LGPL-2.1). Zkráceně to znamená, že ČNB poskytuje tento program volně k dispozici včetně zdrojových kódů a že jej lze zcela volně modifikovat. Zároveň ale ČNB neposkytuje žádné záruky v jakékoliv podobě a ani nepředpokládá další údržbu programu.

Vlastnosti

  • Napsáno v programovacím jazyce Java,
  • umožní vybrat *.gzip soubor s obsahem vydání a lokálně uložený certifikát s privátním klíčem, nebo certifikát na kartě / kvalifikovaném prostředku dostpném přes MS CAPI
  • vytvoří odpovídající podpis standardu XAdES s parametry No Containter, Detached, Baseline-B.

Požadavky

Program lze spustit na libovolném počítači s libovolným OS, na němž je nainstalována Java ve verzi 1.8 a vyšší. Javu lze získat zdarma na internetové adrese https://www.java.com/en/download/, ale pravděpodobně ji máte již naistalovánu.

Problémy

Program nelze spustit, pokud je uložen v cestě obsahující mezeru. Uložte soubor do cesty bez mezery. Pokud se program přesto nespustí na obvyklý dvojklik, zkuste jej spustit z příkazové řádky pomocí java -jar sdat-xades-podpis.jar. Pokud se program ani po té nespustí a vypíše do okna dlouhé chybové hlášení, pošlete prosím toto hlášení na sdat@cnb.cz.