Harmonogram migrace výkaznictví z MtS do SDAT

 • 2. 1. 2019 – spuštění testovacího prostředí
 • 3. 9. 2019 – ověřovací provoz produkčního prostředí
 • 31. 10. 2019 – spuštění ostrého provozu SDAT

Změny harmonogramu ke dni 25.6.2019:

 1. Na základě vyhodnocení žádosti České bankovní asociace popisující potíže způsobené rozdílným datem zahájení sběru dat ve funkčních oblastech (FO) Bankovnictví a EU_Banky_DZ_OCP byl posunut přechod FO Bankovnictví. V harmonogramu přechodu sběru FO do SDAT (dále harmonogram) bude mít položka "Stav ke dni" nově hodnotu 31.3.2020. V důsledku toho bude termín platnosti aktuální metodiky v MtS prodloužen do 28.2.2020. FO EU_Banky_DZ_OCP je v systému SDAT reprezentována vykazovacím rámcem EBA_CFA.
 2. Z důvodu posunu termínu migrace FO Bankovnictví došlo i k posunu metodicky příbuzné FO Družstevní záložny
 3. Dále byl aktualizován plán pro funkční oblast MKT.
  1. Současná FO MKT bude v systému SDAT rozdělena do dvou dílčích vykazovacích rámců:
   1. Výkazy JISIFE% + výkaz z FO OCP
   2. MKT
  2. K původnímu termínu harmonogramu, kterým byl 30.11.2020, dojde tedy k přesunu do SDAT pouze v případě sběru výkazů JISIFE% a výkazu z FO OCP,
  3. Sběr ostatních výkazů FO MKT do SDAT bude posunut k termínu 1.7.2021.
 4. Byl upraven termín dostupnosti metodiky FO AnaCredit. Pro zahájení sběru dat AnaCredit v SDAT dojde k úpravě příznaku řádku (dnes je to Informační prvek), který bude nahrazen technickým parametrem. S přechodem do SDAT (v metodice ANA20200701) tedy dojde ke změně metapopisu v tomto smyslu. V návaznosti na tuto změnu budou dále upraveny kontroly AnaCredit, které se dnes týkají správného vyplnění Příznaku řádku. Tyto kontroly se stanou z pohledu třídy kontrol formálními kontrolami.
 5. FO Portfoliové investice bude do konce roku vykazována v MtS, v SDAT daná FO zanikne, tj. od roku 2021 nebude vykazována.

Harmonogram migrace funkčních oblastí do SDAT

Funkční oblast Metodika v testovacím prostředí SDAT Stav ke dni První termín předložení v SDAT
CEÚ 1.4.2019 1.11.2019 4.11.2019
Pojišťovnictví 30.8.2019 31.12.2019 31.1.2020
Solvency II 1.8.2019 31.12.2019 4.2.2020
PSD2 (stávající IPS) 30.8.2019 2.1.2020 3.1.2020
Penzijní společnosti 30.8.2019 31.1.2020 20.2.2020
Bankovnictví 30.8.2019 31.3.2020 15.4.2020
Družstevní záložny 30.8.2019 31.3.2020 17.4.2020
Platební instituce 30.8.2019 31.3.2020 30.4.2020
EU_Banky_DZ_OCP 1.7.2019 31.3.2020 7.5.2020
Fondy 30.8.2019 31.5.2020 15.6.2020
Šetření 30.8.2019 1.6.2020 10.6.2020
Externí statistika 30.8.2019 30.6.2020 25.7.2020
AnaCredit 3.2.2020 31.7.2020 31.8.2020
OFI (ostatní finanční instituce) 1.10.2019 30.9.2020 26.10.2020
MKT – JISIFE% a výkaz z FO OCP 31.5.2020 30.11.2020 16.12.2020
PSÚ (Výkaznictví spotř. úvěrů) 1.6.2020 31.12.2020 31.3.2021
MKT 2.1.2021 1.7.2021 2.7.2021

Červeně jsou vyznačeny změny a doplnění