Harmonogram migrace výkaznictví z MtS do SDAT

 • 2. 1. 2019 – spuštění testovacího prostředí
 • 3. 9. 2019 – ověřovací provoz
 • 4. 11. 2019 – spuštění ostrého sběru výkazu CEUSIFE10 v SDAT

Harmonogram migrace funkčních oblastí do SDAT

Funkční oblast Metodika v testovacím prostředí SDAT První metodika pro vykazování v SDAT Testování v testovacím prostředí SDAT Stav ke dni První termín předložení v SDAT
CEÚ 1.4.2019 CEU20190101 (beze změn) 25.6.2019 1.11.2019 4.11.2019
Pojišťovnictví 10.9.2019 POJ20191201 (nová, změny) 1.10.2019 31.12.2019 31.1.2020
Solvency II 1.8.2019 EIOPA_S2_2.4.0 1.10.2019 1) 31.12.2019 4.2.2020
PSD2 (stávající IPS) 30.8.2019 IPS20180113 (beze změny) 1.9.2019 2.1.2020 3.1.2020
Penzijní společnosti 10.9.2019 PEF20200101 (nová, změny) 1.10.2019 31.1.2020 20.2.2020
Bankovnictví 10.9.2019 METVB20200601 (nová, změny) 1.11.2019 30.6.2020 2.7.2020
Družstevní záložny 10.9.2019 DZ20200601 (nová, změny) 1.11.2019 30.6.2020 15.7.2020
Platební instituce 2) 10.9.2019 PLT20200601 (nová, změny) 1.11.2019 30.6.2020 30.7.2020
EU_Banky_DZ_OCP - část COREP 1.7.2019 EBA_COREP_2.9.0.0 1.11.2019 1) 31.3.2020 11.5.2020
EU_Banky_DZ_OCP - část LCR 1.7.2019 EBA_COREP_2.9.0.0 1.11.2019 1) 30.4.2020 15.5.2020
EU_Banky_DZ_OCP - část FINREP 17.9.2019 EBA_FINREP_2.9.0.0 1.11.2019 1) 30.6.2020 30.7.2020
Fondy 30.8.2019 FOFI20190101 (beze změn) 1.11.2019 31.5.2020 15.6.2020
Šetření 30.8.2019 SET20180901 (beze změn) 10.1.2020 1.6.2020 10.6.2020
Externí statistika 30.8.2019 EXT20180101 (beze změn) 10.1.2020 30.6.2020 25.7.2020
OFI (ostatní finanční instituce) 1.10.2019 OFI20180101 (beze změny)   30.9.2020 26.10.2020
MKT – JISIFE% a výkaz OCP 31.5.2020     30.11.2020 16.12.2020
PSÚ (Výkaznictví spotřebitelských úvěrů) 1.6.2020 PSU20180101 (beze změny)   31.12.2020 31.3.2021
AnaCredit 30.9.2020 3) ANA20210601  (nová, změny) v průběhu
ledna 2021
30.6.2021 30.7.2021
MKT       30.5.2022 30.5.2022

1) Od 09/2019 bez JVK a MVK, pouze formát SDAT-XML. S kontrolami a ve formátu XBRL od 11/2019.

2) Zahrnuje všechny typy povinných subjektů, tj. platební instituce, instituce elektronických peněz a pobočky zahraničních institucí, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a správce informací o platebním účtu.

3) Metodika je zatím dostupná pouze na produkčním prostředí.

Změny harmonogramu ke dni 22.8.2019, aktualizované 16.9.2019 (bod 6):

 1. Z důvodu posunu prvního vykazování oblasti FINREP v 2.9 taxonomii ze strany EBA byl posunut přechod oblasti FINREP. V harmonogramu přechodu sběru FO do SDAT (dále harmonogram) bude mít položka "Stav ke dni" pro výkazy FINREP nově hodnotu 30. 6. 2020. V SDAT tak pravděpodobně vznikne nový Vykazovací rámec, který bude obsahovat oblast FINREP. Vznik nového Vykazovacího rámce bude potvrzen v dohledné době (po zpracování EBA XBRL taxonomie).

  Podobná situace je v oblasti výkazů LCR, kdy první vykazování v 2.9 taxonomii ze strany EBA odpovídá "Stav ke dni" s hodnotou 30. 4. 2020. Opět bude upřesněno v dohledné době, že tyto výkazy zůstanou v SDAT pod jedním Vykazovacím rámcem společně s COREP, nebo zda budou rozděleny do více Vykazovacích rámců.

  V důsledku posunu platností jednotlivých částí výkaznictví EBA dojde k souběhu sběru dat prostřednictvím dvou systémů (SDAT, MtS) v období březen-květen 2020:
  Stav ke dni COREP LCR FINREP
  31.3.2020 SDAT MtS MtS
  30.4.2020 SDAT SDAT MtS
  31.5.2020 SDAT SDAT MtS
  30.6.2020 SDAT SDAT SDAT
 2. Vzhledem k tomu, že s výkazy oblasti FINREP datově souvisí s výkazy ve funkční oblasti Bankovnictví, byly upraveny termíny pro tuto oblast a dále pak pro oblasti související, tj. Družstevní záložnyPlatební instituce. V harmonogramu u těchto oblastí má položka "Stav ke dni" nově hodnotu 30. 6. 2020. "Termín prvního předložení v SDAT" pro oblast Bankovnictví je nyní 2. 7. 2020 z důvodu zahájení sběru nového denního výkazu CZEONIA01, pro oblast Družstevní záložny 15. 7. 2020 a pro oblast Platební instituce 30. 7. 2020.
 3. V souvislosti s výše uvedenými posuny byl aktualizován i plán pro funkční oblast AnaCredit: přechod dané oblasti do SDAT byl posunut na březen 2021, tj. první "Stav ke dni" je v harmonogramu nově 31. 3. 2021, termín předložení pak 30. 4. 2021. Metodika ANA20210301 bude dostupná v testovacím prostředí SDAT od 31. 7. 2020.
 4. Doplněn sloupec s informací o možnosti zahájení zasílání testovacích vstupních zpráv příslušného vykazovacího rámce ("Testování v testovacím prostředí SDAT")

  Informace bude postupně doplňována k jednotlivým vykazujícím rámcům. Nyní jsou stanoveny termíny pro časově nejaktuálnější vykazovací rámce. Testování je možné od uvedeného termínu časově neomezeně.
 5. Doplněn sloupec s kódem metodiky, podle které se zahájí vykazování v SDAT pro příslušný vykazovací rámec ("První metodika pro vykazování v SDAT")
 6. Oblast EBA je nyní nově rozdělena do následujících vykazovacích rámců:
  Vykazovací rámec „EBA_COREP“ – obsahuje výkazy oblasti COREP a LCR
  Vykazovací rámec „EBA_FINREP“ – obsahuje výkazy oblasti FINREP a AE
  Vykazovací rámec „EBA_RES“ – obsahuje výkazy oblasti RES (nejsou vykazovány prostřednictvím MtS)
  Vykazovací rámec „EBA_SBP“ – obsahuje výkazy oblasti SBP (nejsou nyní vykazovány)
  Vykazovací rámec „EBA_FP“ – obsahuje výkazy oblasti FP (pro budoucí taxonomii 2.10).

  Příslušnost jednotlivých výkazů do vykazovacích rámců je uvedena v příloze.