Metodika dohledové statistiky pojišťoven a zajišťoven

Metodika všech výkazů předkládaných pojišťovnami, zajišťovnami a pobočkami zahraničních pojišťoven a zajišťoven je dostupná v produkčním prostředí informačního systému SDAT v části Metodické informace.

V informačním systému SDAT se pojišťoven a zajišťoven týkají následující vykazující rámce:

  • Pojišťovnictví pro národní výkazy
  • EIOPA_S2 dle aktuálního jednotného reportovacího rámce EIOPA (metodika se řídí dle aktuální platné taxonomie EIOPA)
  • Solvency II pro původní struktury metodik jednotného reportovacího rámce EIOPA

Metodické pomůcky pro přechod na nový systém SDAT: