Metodika dohledové statistiky pojišťoven a zajišťoven

Metodika všech výkazů předkládaných pojišťovnami, zajišťovnami a pobočkami zahraničních pojišťoven a zajišťoven je dostupná v produkčním prostředí informačního systému SDAT v části Metodické informace, který nahrazuje původní informační systém MtS-ISL-SÚD-SDNS . Metodiky používané v rámci původního systému jsou postupně převáděny do informačního systému SDAT.

V informačním systému SDAT se pojišťoven a zajišťoven týkají následující vykazující rámce:

 • Pojišťovnictví pro národní výkazy (včetně původních metodik z MtS-ISL-SÚD-SDNS)
 • EIOPA_S2 dle aktuálního jednotného reportovacího rámce EIOPA (metodika se řídí dle aktuální platné taxonomie EIOPA)
 • Solvency II pro původní struktury metodik jednotného reportovacího rámce EIOPA dle MtS-ISL-SÚD-SDNS

Metodické pomůcky pro přechod na nový systém SDAT (materiály budou průběžně aktualizovány):

 • Metodické informace k vykazování výkazu qes v SDAT – verze 3 (1,00 MB, pdf)
  Jedná se o základní metodický dokument popisující nejvýraznější rozdíly oproti současnému vykazování prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS. Cílem je částečně usnadnit přechod na nový sběrný systém jak pojišťovnám, které nemají XBRL nebo vlastní softwarové řešení, tak i ostatním vykazujícím subjektům, pro které je svět reportingu podle externích taxonomií EIOPA nový.
 • Čtvrtletní výkaz qes 2.4.0 převodní můstek pro SDAT (896 kB, xlsm)
  Obsahuje přehled výkazů (datových oblastí), převodní můstky jednotlivých objektů a struktur datových oblastí, číselníky v podobě comboboxu k jednotlivým údajům  a identifikaci nových položek.
 • Čtvrtletní výkaz qes 2.4.0 převodní můstek pro SDAT II (916 kB, xlsm)
  Jedná se o identický soubor jako Čtvrtletní výkaz qes 2.4.0 převodní můstek pro SDAT, ale obsahuje detailnější metapopis údajů vyjádřený formou comboboxů. V případě číselníků parametr + xcode + label.
 • Annex IV: Complementary Identification Code (CIC) Table (92 kB, xls)
  Obsahuje souhrn identifikačních kódů (CIC), které budou nově potřeba k vyplnění datových oblastí SE.06.02, S.08.01.01 a S.08.02.01.
 • Filing Rules (1,06 MB, pdf)
  Aktuální verze Filing rules pro taxonomii 2.4.0. doplňuje XBRL taxonomie o dodatečná pravidla. Obsahuje pravidla pro způsob vykazování standardizovaných kódů (např. LEI ,ISIN), definuje dynamické atributy k upřesnění zasílané hodnoty údaje (UNITREF, DECIMALS) atd.
 • Změna validačních pravidel v hotfixu taxonomie 2.4.0 (20 kB, xls)
  Souhrn změn v souvislosti s hotfixem taxonomie 2.4.0 v oblasti validačních pravidel.