Harmonizovaná měnová statistika - data

A. Statistika měnového vývoje v České republice

Tato sekce obsahuje harmonizované časové řady rozvahové statistiky měnových finančních institucí (MFI). Data za poslední období jsou vždy předběžná.

Komentář ke statistice měnového vývoje

Harmonizovaný měnový přehled

A1.  Rozvaha České národní banky (aktiva a pasiva) a agregovaná rozvaha ostatních MFI (aktiva a pasiva)

A2.  Konsolidovaná rozvaha MFI (aktiva a pasiva)

A3.  Peněžní agregáty a hlavní protipoložky M3

A4..  Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi

A5.  Vklady uložené u měnových finančních institucí

 

B. Úrokové sazby MFI v ČR

Tato sekce obsahuje harmonizované časové řady úrokových sazeb. Data za poslední období jsou vždy předběžná.

Komentář ke statistice úrokových sazeb MFI

B1.  Nové obchody

B2.  Stavy obchodů

B3.  Ukazatele nákladů úvěrů

Časové řady: ARAD - Úrokové sazby MFI

 

C. Národní měnová statistika

Tato sekce obsahuje časové řady národních měnových ukazatelů.

C1.  Měnová báze

C2.  Národní měnový přehled – historická data

Časové řady: ARAD – Národní měnová statistika

 

D. Statistika ostatních finančních institucí

Tato sekce obsahuje časové řady rozvahové a tokové statistiky ostatních finančních institucí

D1.  Investiční fondy

Komentář ke statistice investičních fondů

 

D2.  Zprostředkovatelé financování aktiv (finanční leasing, spotřebitelský úvěr, splátkový prodej, faktoring a forfaiting)

Komentář ke statistice zprostředkovatelů financování aktiv

 

D3.  Penzijní fondy 

Komentář ke statistice penzijních fondů

 

E. Statistika platebního styku

Tato sekce obsahuje harmonizované časové řady statistiky platebního styku, které nejsou důvěrné. Data za poslední období jsou vždy předběžná.

Komentář ke statistice platebního styku

Časové řady: ARAD – Statistika platebního styku