Seznam měnových finančních institucí

Pro účely měnové a finanční statistiky se měnovými finančními institucemi (MFI) rozumí centrální banka, rezidentské banky a všechny ostatní rezidentské finanční instituce, předmětem jejichž činnosti je přijímat vklady a/nebo prostředky velmi podobné vkladům od jiných subjektů než měnových finančních institucí a na vlastní účet (přinejmenším v ekonomickém smyslu) poskytovat úvěry a/nebo investovat do cenných papírů. V České republice je sektor MFI tvořen centrální bankou, obchodními bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a fondy peněžního trhu.

Na banky a pobočky zahraničních bank uvedené v tomto seznamu se vztahuje povinnost reportingu do České národní banky na základě vyhlášky č. 346/2013 Sb. ze dne 16. října 2013, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance a dále vyhláškou č. 314/2013 Sb. ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí.

Evropský systém centrálních bank (ESCB) stanovil postupy průběžného sledování, ověřování a aktualizace seznamu institucí, které tvoří sektor MFI. Cílem je zajištění aktuálního, přesného a dostatečně stabilního seznamu pro sestavování statistik a pro uspokojení potřeby pravidelných i ad hoc analýz realizovaných za účelem zajišťování finanční stability ze strany ESCB i pro provádění měnové a finanční politiky ECB.

Seznam MFI nezahrnuje pouze země Eurozóny, ale i členské státy Evropské unie, které nejsou členy měnové unie. Seznam je denně aktualizován na webových stránkách Evropské centrální banky (www.ecb.europa.eu) pod heslem 'Monetary Financial Institutions' ('List of MFIs').