Komentář ke statistice platebního styku

rok 2022 a 1. pololetí roku 2023

Počty karet a akceptačních zařízení

Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) stejně jako počet platebních terminálů v 1. pololetí roku 2023 opět meziročně vzrostl. Počet bankomatů se dlouhodobě pohybuje okolo 5 200.

Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) vydaných českými bankami a pobočkami zahraničních bank působících na území České republiky mezi lety 2021 a 2022 vzrostl a na konci 1. pololetí roku 2023 dosáhl 14,6 mil. kusů. Z toho debetních karet bylo 13,1 mil. kusů. Počet kreditních karet se od konce roku 2021 ustálil těsně nad 1,4 mil. kusů.

Počet bankomatů provozovaných českými bankami zaznamenal od konce roku 2021 nepatrný pokles na 5,2 tisíce. 95 % z tohoto celkového počtu představoval v 1. pololetí roku 2023 počet bankomatů s funkcí vydávání hotovosti. Tyto údaje nezahrnují instituce bez povolení poskytovat platební služby, které provozují bankomaty na území ČR (provozování bankomatů samo o sobě totiž není platební službou).

Počet terminálů na prodejním místě (tzv. POS) vydaných českým akceptantem (acquirerem) se ke konci 1. pololetí roku 2023 oproti konci roku 2022 zvýšil na 246 tisíc kusů. Tyto údaje však zahrnují i terminály provozované českými subjekty v zahraniční.

Graf č. 1: Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) (v milionech) a počet bankomatů (v jednotkách)

Graf č. 1: Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) (v milionech) a počet bankomatů (v jednotkách)

Zdroj: ARAD systém časových řad

Počty plateb podle druhu platební služby

Počet většiny typů odeslaných plateb se pravidelně zvyšuje. Výjimku však představoval pokles v počtu inkas (mezi 1. pololetím 2022 a 1. pololetím 2023 se počet snížil o 17 %).

Počet příkazů k úhradě v každém čtvrtletí od 1. čtvrtletí 2022 přesahuje 300 milionů. Na konci 2. čtvrtletí roku 2023 dosáhl až 360 milionů. Z toho počet příkazů k úhradě iniciovaných hromadně přesahuje každé pololetí 100 milionů. Příkazy k úhradě iniciované jako jednotlivá platba rostou a na konci 1. pololetí roku 2023 dosáhly 488 mil. kusů.

Počty plateb s kartami vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb se zvyšují a za 1. pololetí roku 2023 se dostaly na 1,2 miliardy. Za celý rok 2021 to bylo téměř 1,8 miliardy. Z celkového počtu transakcí platebními kartami bylo téměř 95 % provedeno kartami debetními.

Graf č. 2: Počet příkazů k úhradě a počet plateb kartami (v milionech)

Graf č. 2: Počet příkazů k úhradě a počet plateb kartami (v milionech)

Zdroj: ARAD systém časových řad

Počty transakcí na přepážkách a podle typu akceptačního zařízení

Počet transakcí na rezidentských terminálech s kartami vydanými rezidenty se meziročně zvýšil. Počet transakcí na rezidentských terminálech s kartami vydanými nerezidenty meziročně zaznamenal také nárůst. Počet hotovostních výběrů na přepážkách v roce 2022 v porovnání s předchozím rokem mírně narostl, vklady naopak narostly výrazně.

Počet transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými rezidenty se zvýšil z 1,3 miliardy v roce 2021 na 1,5 miliardy v roce 2022. Za 1. pololetí roku 2023 to bylo 830 milionů transakcí. Z toho počet výběrů z bankomatů stagnoval mezi 2021 a 2022 na 139 milionech výběrů. V 1. pololetí roku 2023 činil necelých 70 milionů. Počet transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými nerezidenty, což představovaly především platby zahraničních návštěvníků, se mezi lety 2021 a 2022 zvýšil na 123 milionů a v 1. pololetí 2023 dosáhnul necelých 69 milionů. Počet transakcí s kartami vydanými rezidenty na nerezidentských akceptačních zařízeních (zahrnující jak operace na bankomatech tak transakce POS) meziročně vzrostl o 41 milionů a v roce 2022 činil 359 milionů, za 1. pololetí roku 2023 dosáhnul 219 milionů. Počet vkladů hotovosti na přepážkách za 1. pololetí roku 2023 činil necelých 12 milionů a výběrů hotovosti na přepážkách dosáhnul téměř 3 milionů v témže období.

Objemy plateb podle druhu platební služby

Objem příkazů k úhradě se meziročně zvýšil. I objemy plateb kartami vydanými rezidentskými platebními institucemi zaznamenaly nárůst.

Objem příkazů k úhradě se v roce 2022 meziročně zvýšil na 117 mld. Kč v roce 2022 a za 1. pololetí roku 2023 činil 66 mld. Kč. Objem inkas se za první dvě čtvrtletí roku 2023 oproti stejnému období v roce 2022 výrazně snížil a dosáhnul 177 mld. Kč.

Objem plateb kartami vydanými rezidentskými bankami a pobočkami zahraničních bank (kromě karet s funkcí elektronických peněz) dosáhnul za 1. pololetí roku 2023 výše 740 mld. Kč. Z toho objem plateb debetními kartami představoval 688 mld. Kč. Objem plateb kreditními kartami činil 49 mld. Kč.

Graf č. 3: Objem plateb debetními a kreditními kartami (v miliardách Kč)

Graf č. 3: Objem plateb debetními a kreditními kartami (v miliardách Kč)

Zdroj: ARAD systém časových řad

Objemy transakcí na přepážkách a podle typu akceptačního zařízení

Celkové objemy výběrů z bankomatů bez ohledu na to, zda se jednalo o rezidentskou kartu či bankomat, pravidelně rostly, stejně tak jako objemy transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými nerezidenty.

Celkový objem transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými rezidenty se zvýšil v roce 2022 na 2,0 bilionu Kč a za 1. pololetí roku 2023 dosáhnul 1,0 bilionu. Z toho výběry z bankomatů představovaly v roce 2022 celkem 808 mld. Kč a za 1. pololetí roku 2023 407 mld. Kč. Vklady na bankomatech (kromě transakcí elektronickými penězi) představovaly 429 mld. Kč v roce 2022 a transakce na prodejním místě (POS) 743 mld. Kč v roce 2022.

Objem transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými nerezidenty se meziročně zvýšil, a to ze 100 mld. Kč v roce 2021 na 111 mld. Kč v roce 2022 a za 1. pololetí roku 2023 činil 61 mld. Kč. Také objem transakcí na nerezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými rezidenty meziročně vzrostl, a to na  242 mld. Kč v roce 2022 a za 1. pololetí roku 2023 činil 132 mld. Kč. Z toho výběry z bankomatu činily v roce 2022 17 mld. Kč.

Objem hotovostních výběrů na přepážce nadále klesá a za 1. pololetí roku 2023 činil 180 mld. Kč. Objem hotovostních vkladů na přepážce dosáhl v témže období 302 mld. Kč.

Graf č. 4: Objem výběrů z bankomatu (rezidenti rezidentskou kartou) (v miliardách Kč)

Graf č. 4: Objem výběrů z bankomatu (rezidenti rezidentskou kartou) (v miliardách Kč)

Zdroj: ARAD systém časových řad


Poznámky: