Komentář ke statistice platebního styku

rok 2020

Počty karet a akceptačních zařízení

Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) stejně jako počet platebních terminálů v roce 2020 opět meziročně vzrostl. Naopak počet bankomatů se meziročně snížil. 

Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) vydaných českými bankami a pobočkami zahraničních bank působících na území České republiky meziročně vzrostl o 790 tisíc kusů a na konci roku 2020 dosáhl 13,8 mil. kusů. Z toho debetních karet bylo 12,3 mil. kusů. Kreditní karty však nadále pokračovaly v meziročním poklesu, když se jejich počet snížil o 71 tisíc kusů na 1,5 mil. kusů. 

Počet bankomatů provozovaných českými bankami zaznamenal meziročně mírný pokles, když se snížil o 62 kusů na 5,2 tis. 94 % z tohoto celkového počtu představoval počet bankomatů s funkcí vydávání hotovosti. Tyto údaje však zahrnují i bankomaty provozované českými subjekty v zahraniční a naopak nezahrnují instituce bez povolení poskytovat platební služby, které provozují bankomaty na území ČR. (Provozování bankomatů samo o sobě totiž není platební službou).

Počet terminálů na prodejním místě (tzv. POS) vydaných českým akceptantem (acquirerem), se ke konci roku 2020 meziročně zvýšil o 36 tisíc kusů na 246 tisíc kusů. 

Graf č. 1: Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) (v milionech) a počet bankomatů (v jednotkách)

Graf č. 1: Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) (v milionech) a počet bankomatů (v jednotkách)

Počty plateb podle druhu platební služby

Počet většiny typů odeslaných plateb se meziročně zvýšil. Výjimku však představoval pokles v počtu inkas (meziročně se počet snížil o 7 %).

Počet příkazů k úhradě se meziročně zvýšil o 15 milionů na 911,6 milionů. Z toho mírně poklesl počet příkazů k úhradě iniciovaných hromadně o 1 milion na 60,3 milionů. Příkazy k úhradě iniciované jako jednotlivá platba naopak zaznamenaly meziroční nárůst o 2 % na 841 mil. kusů.

Počty plateb s kartami vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb meziročně opět znatelně vzrostly a dostaly se na 1,5 miliardy. V porovnání s 1,3 miliardami za rok 2019 tak nárůst představoval 189 milionů transakcí. Z celkového počtu transakcí platebními kartami bylo 92 % provedeno kartami debetními.

Graf č. 2: Počet příkazů k úhradě a počet plateb kartami (v milionech)

Graf č. 2: Počet příkazů k úhradě a počet plateb kartami (v milionech)

Počty transakcí na přepážkách a podle typu akceptačního zařízení

Počet transakcí na rezidentských terminálech s kartami vydanými rezidenty se meziročně zvýšil. Naopak počet transakcí na rezidentských terminálech s kartami vydanými nerezidenty se meziročně snížil, stejně tak jako počet hotovostních výběrů i vkladů na přepážkách.

Počet transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými rezidenty se meziročně zvýšil o 87 milionů na 1,2 miliardy. Z toho počet výběrů z bankomatů poklesl o 34 milionů na 139 milionů. Počet transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými nerezidenty, což představovaly především platby zahraničních návštěvníků, se meziročně snížil o 13 milionů na 67 milionů. Počet transakcí s kartami vydanými rezidenty na nerezidentských akceptačních zařízeních (zahrnující jak operace na bankomatech tak transakce POS) se meziročně propadnul o 131 milionů na 252 milionů.

Objemy plateb podle druhu platební služby

Objem příkazů k úhradě se meziročně zvýšil. I objemy plateb kartami vydanými rezidentskými platebními institucemi zaznamenaly nárůst.

Objem příkazů k úhradě se v roce 2020 meziročně zvýšil o necelých 5 mld. Kč na 154 mld. Kč. Objem inkas se naproti tomu meziročně snížil o 23 mld. Kč na 168 mld. Kč. 

Objem plateb kartami vydanými rezidentskými bankami a pobočkami zahraničních bank (kromě karet s funkcí elektronických peněz) se zvýšil z 808 mld. Kč na 926 mld. Kč v roce 2020. Z toho objem plateb debetními kartami se zvýšil o 119 mld. Kč. Naopak objem plateb kreditními kartami meziročně poklesl o 400 mil. Kč na 90 mld. Kč. Objem přeshraničně přijatých plateb (kromě plateb kartou) také zaznamenal zvýšení, a to o 1,6 bil. Kč na 10,6 bilionu Kč.

Graf č. 3: Objem plateb debetními a kreditními kartami (v miliardách Kč)

Graf č. 3: Objem plateb debetními a kreditními kartami (v miliardách Kč)

Objemy transakcí na přepážkách a podle typu akceptačního zařízení

Všechny objemy výběrů z bankomatů bez ohledu na to, zda se jednalo o rezidentskou kartu či bankomat, zaznamenaly pokles. Oproti tomu objem transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými rezidenty meziročně vzrostl. 

Souhrnný objem transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými rezidenty se zvýšil v roce 2020 na 1,6 bilionu Kč. Z toho výběry z bankomatů představovaly 709 mld. Kč, tedy o více jak 71 mld. Kč méně, než tomu bylo v roce 2019. Vklady na bankomatech (kromě transakcí elektronickými penězi) představovaly 274 mld. Kč a transakce na prodejním místě (POS) 584 mld. Kč. 

Objem transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými nerezidenty se meziročně snížil o 31 mld. Kč na 64 mld. Kč. Také objem transakcí na nerezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými rezidenty se meziročně výrazně snížil, a to na 188 mld. Kč. Z toho výběry z bankomatu činily 21 mld. Kč.

Objem hotovostních výběrů na přepážce poklesl v roce 2020 o téměř 70 mld. Kč na 387 mld. Kč a objem hotovostních vkladů na přepážce poklesl v témže roce o téměř 166 mld. Kč na 547 mld. Kč.

Graf č. 4: Objem výběrů z bankomatu (rezidenti rezidentskou kartou) (v miliardách Kč)

Graf č. 4: Objem výběrů z bankomatu (rezidenti rezidentskou kartou) (v miliardách Kč)


Poznámky: