Komentář ke statistice měnového vývoje

Srpen 2020

Komentář k hlavním indikátorům

Vývoj roční míry růstu peněžního agregátu M3 byl od prosince 2019 (6,5 %) do března 2020 (9,4 %) charakterizován rostoucím trendem. Po dvouměsíčním mírném poklesu v dubnu (8,3 %) a květnu (7,8 %) dochází v červnu a červenci k opětovnému růstu. V srpnu 2020 dosáhla roční míra růstu 9 % a oproti předchozímu měsíci se téměř nezměnila (poklesla o 0,1 procentního bodu). Vlivem finančních transakcí se v srpnu peněžní agregát M3 meziměsíčně zvýšil o 36 mld. Kč (meziročně vzrostl o 430,4 mld. Kč) a dosáhl hodnoty 5203,1 mld. Kč.

Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Roční míra růstu úvěrů poskytnutých soukromému sektoru, které představují nejvýznamnější protipoložku M3, vzrostla ze 4,0 % v červenci na 4,1 % v srpnu. Důležitou komponentou tohoto indikátoru je roční míra růstu úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům, která již pátý měsíc po sobě klesá, ze 4,9 % v březnu 2020 na hodnotu 2,2 % v srpnu 2020 (pokles o 0,3 procentního bodu ve srovnání s červencem 2020). Druhou z významných komponent je roční míra růstu úvěrů poskytnutých domácnostem, která od července 2017 (v červnu 2017 8,9 %) přes mírné výkyvy postupně klesala až do května 2020, kdy činila 6,2 %. V následujících dvou měsících jen nepatrně rostla a v červenci dosáhla hodnoty 6,4 %. Na této úrovni pak setrvala i v srpnu.

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)


Poznámka:

  • Peněžní agregáty zahrnují pasiva měnového charakteru měnových finančních institucí vůči non-MFI rezidentům ČR, kromě centrální vlády. Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo (bez hotovosti na pokladnách bank) a jednodenní vklady. Střední peněžní agregát M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců a vklady se splatností do 2 let. Široký peněžní agregát M3 zahrnuje M2, akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry se splatností do 2 let a repo operace.