Komentář ke statistice měnového vývoje

Březen 2024

Komentář k hlavním indikátorům

Roční míra růstu peněžního agregátu M3 zaznamenala v prvních třech měsících roku 2024 pokles. V lednu 2024 se snížila oproti předchozímu období (9,5 % v prosinci 2023) o 0,8 procentního bodu, v únoru pak poklesla o 0,5 procentního bodu a v březnu pak o dalších 1,4 procentního bodu na hodnotu 6,8 %. Vlivem finančních transakcí se v březnu 2024 peněžní agregát M3 meziměsíčně snížil o 28,4 mld. Kč (meziročně vzrostl o 428,7 mld. Kč) a dosáhl hodnoty 6 794,6 mld. Kč.

Graf 1 – Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Zdroj: ARAD systém časových řad

Roční míra růstu úvěrů poskytnutých soukromému sektoru, které představují nejvýznamnější protipoložku M3, se v březnu 2024 nezměnila a setrvala na hodnotě 5,2 %. Důležitou komponentou tohoto indikátoru je roční míra růstu úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům, která v březnu mírně vzrostla, a to o 0,2 procentního bodu na 6,2 %. Druhou z významných komponent je roční míra růstu úvěrů poskytnutých domácnostem, která od června 2023 osciluje kolem 5 %. Stejně tak tomu bylo i v březnu 2024, kdy roční míra růstu dosáhla hodnoty 5,1 % a oproti únoru tak nepatrně vzrostla o 0,1 procentního bodu.

Graf 2 – Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)

Zdroj: ARAD systém časových řad


Poznámka:

  • Peněžní agregáty zahrnují pasiva měnového charakteru měnových finančních institucí vůči non-MFI rezidentům ČR, kromě centrální vlády. Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo (bez hotovosti na pokladnách bank) a jednodenní vklady. Střední peněžní agregát M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců a vklady se splatností do 2 let. Široký peněžní agregát M3 zahrnuje M2, akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry se splatností do 2 let a repo operace.