Komentář ke statistice měnového vývoje

Březen 2022

Komentář k hlavním indikátorům

Vývoj roční míry růstu peněžního agregátu M3 byl od května 2020 (7,8 %) do září 2020 (10,6 %) charakterizován rostoucím trendem. Ten se zastavil v říjnu, kdy roční míra růstu oproti předchozímu měsíci poklesla o 0,8 procentního bodu na 9,8 %. V následujících čtyřech měsících pak roční míra růstu nepravidelně kolísala kolem 10,3 %. Konkrétně v únoru 2021 se zastavila na hodnotě 11,1 %. Od března 2021 pak mírně klesala nebo stagnovala až na hodnotu 5,5 % v březnu 2022 (pokles o 0,2 procentního bodu oproti předchozímu měsíci). Vlivem finančních transakcí se v březnu 2022 peněžní agregát M3 meziměsíčně zvýšil o 49,1 mld. Kč (meziročně vzrostl o 307,6 mld. Kč) a dosáhl hodnoty 5 847,2 mld. Kč.

Graf 1 – Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Roční míra růstu úvěrů poskytnutých soukromému sektoru, které představují nejvýznamnější protipoložku M3, vzrostla z 10,3 % v únoru 2022 na 10,6 % v březnu. Důležitou komponentou tohoto indikátoru je roční míra růstu úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům, která téměř nepřetržitě klesala od dubna 2020 (4,9 % v březnu 2020) až do ledna 2021 (-0,7 %). V následujících pěti měsících se tato míra růstu vyvíjela nepravidelně a kolísala kolem 0,1 % a od července 2021 začala postupně růst až na hodnotu 11,2 % v únoru 2022. V březnu se pak tento vývoj zastavil a roční míra růstu meziměsíčně poklesla o 1 procentní bod na 10,2 %. Druhou z významných komponent je roční míra růstu úvěrů poskytnutých domácnostem, která mírně rostla od června 2020 (6,2 % v květnu 2020) až do února 2022, kdy dosáhla 10,5 %. Na této hodnotě pak setrvala i v březnu 2022.

Graf 2 – Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)


Poznámka:

  • Peněžní agregáty zahrnují pasiva měnového charakteru měnových finančních institucí vůči non-MFI rezidentům ČR, kromě centrální vlády. Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo (bez hotovosti na pokladnách bank) a jednodenní vklady. Střední peněžní agregát M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců a vklady se splatností do 2 let. Široký peněžní agregát M3 zahrnuje M2, akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry se splatností do 2 let a repo operace.