Komentář ke statistice měnového vývoje

Červenec 2021

Komentář k hlavním indikátorům

Vývoj roční míry růstu peněžního agregátu M3 byl od května 2020 (7,8 %) do září (10,6 %) charakterizován rostoucím trendem. Ten se zastavil v říjnu, kdy roční míra růstu oproti předchozímu měsíci poklesla o 0,8 procentního bodu na 9,8 %. V následujících měsících pak roční míra růstu nepravidelně kolísala kolem 10,5 %. Konkrétně v únoru 2021 se zastavila na hodnotě 11,1 %. V posledních pěti měsících pak mírně klesala až na hodnotu 9,8 % v červenci 2021 (pokles o 0,8 procentního bodu oproti červnu 2021). Vlivem finančních transakcí se peněžní agregát M3 meziměsíčně zvýšil o 21,5 mld. Kč (meziročně vzrostl o 504,9 mld. Kč) a dosáhl hodnoty 5 660,2 mld. Kč.

Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Roční míra růstu úvěrů poskytnutých soukromému sektoru, které představují nejvýznamnější protipoložku M3, vzrostla ze 4,6 % v červnu na 4,9 % v červenci. Důležitou komponentou tohoto indikátoru je roční míra růstu úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům, která téměř nepřetržitě klesala od dubna 2020 (4,9 % v březnu 2020) až do ledna 2021 (-0,7 %). V následujících měsících se tato míra růstu vyvíjela nepravidelně a kolísala kolem 0,1 %. V červenci dosáhla hodnoty 1,2 %, což znamenalo nárůst o 0,9 procentního bodu ve srovnání s předchozím měsícem. Druhou z významných komponent je roční míra růstu úvěrů poskytnutých domácnostem, která mírně roste od června 2020 (6,2 % v květnu 2020) a která se v červenci 2021 meziměsíčně zvýšila o 0,2 procentního bodu na hodnotu 8,5 %.

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)


Poznámka:

  • Peněžní agregáty zahrnují pasiva měnového charakteru měnových finančních institucí vůči non-MFI rezidentům ČR, kromě centrální vlády. Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo (bez hotovosti na pokladnách bank) a jednodenní vklady. Střední peněžní agregát M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců a vklady se splatností do 2 let. Široký peněžní agregát M3 zahrnuje M2, akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry se splatností do 2 let a repo operace.