Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Duben 2023

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností zaznamenaly v dubnu největší změny u vkladů s výpovědní lhůtou. U nefinančních podniků doznaly největších změn jednodenní vklady.

U domácností se sazba z vkladů s dohodnutou splatností nepatrně zvýšila na 6,05 %. Úroková sazba jednodenních vkladů vzrostla na 1,55 %. Sazba z vkladů na běžných účtech stagnovala na březnových 0,24 %. Úroková sazba z vkladů s výpovědní lhůtou zaznamenala nárůst o 0,05 procentního bodu na 2,51 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

U vkladů s dohodnutou splatností sazba u nefinančních podniků mírně vzrostla na 6,52 %. V případě jednodenních vkladů se sazba zvýšila o 0,11 procentního bodu na 1,86 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech vzrostla na 1,08 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se zvýšila na 6,52 %.

Graf 1 – Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v dubnu k nejvýraznější změně u úvěrů ze stavebního spoření. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní úroková sazba mírně vzrostla na hodnotu 6,83 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu se meziměsíčně snížila na 9,45 %. V případě úvěrů na bydlení se úroková sazba zvýšila, a to na 5,30 %. Úroková sazba u úvěrů ze stavebního spoření poklesla o 0,26 procentního bodu na 6,49 %. Úroková sazba z hypotečních úvěrů vzrostla na 5,12 %, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 1,26 procentního bodu. Úroková sazba z ostatních úvěrů se snížila na 6,60 %. U kontokorentů a revolvingových úvěrů došlo k poklesu úrokové sazby, a to na 15,27 %. Z toho u kontokorentů se úroková sazba snížila na 17,42 %. Úroková sazba z kreditních karet se zvýšila na 16,57 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k poklesu úrokové sazby na 8,55 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se snížila na 8,44 %. Sazba u úvěrů s objemem 7,5–30 mil. Kč poklesla na hodnotu 7,83 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč se snížila o 0,39 procentního bodu na 8,68 %. Úroková sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů z kreditních karet nepatrně poklesla na 9,01 %. Z toho úroková sazba u kontokorentů se snížila na 9,31 %.

Graf 2 – Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností se v dubnu měnily v rámci setin procentního bodu, u nefinančních podniků se jednalo o výraznější změny.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem zaznamenaly v dubnu změny v rámci setin procentního bodu. Úrokové sazby ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům se měnily podobným tempem.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem mírně vzrostla na hodnotu 3,74 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se rovněž zvýšila, a to na 2,85 % (z toho sazba ze zůstatků hypotečních úvěrů vzrostla na 2,71 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů zaznamenala pokles na 8,49 % a sazba z ostatních úvěrů se zvýšila na hodnotu 4,30 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům nepatrně vzrostla na 7,38 %. U úvěrů se splatností do 1 roku se sazba snížila na 9,16 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let poklesla na 8,57 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let stagnovala na březnových 6,26 %.


Poznámky