Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Červenec 2021

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností zaznamenaly v červenci největší změny u vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků se jednalo o podobné změny.  

U domácností se sazba z vkladů s dohodnutou splatností snížila o 0,09 procentního bodu na 0,46 %. Úroková sazba jednodenních vkladů dále stagnovala na únorových 0,09 %. Sazba z vkladů na běžných účtech se nezměnila a zůstala na květnových 0,04 %. Úroková sazba z vkladů s výpovědní lhůtou nepatrně poklesla na hodnotu 1,12 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

U vkladů s dohodnutou splatností se sazba u nefinančních podniků zvýšila o 0,10 procentního bodu na 0,31 %. V případě jednodenních vkladů sazba stagnovala na červnových 0,04 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech se nezměnila a již rok setrvává na hodnotě 0,03 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) vzrostla na 0,31 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v červenci k nejvýraznější změně u úvěrů na spotřebu. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní se úroková sazba zvýšila na 3,24 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu meziměsíčně vzrostla o 0,22 procentního bodu na 7,53 %. V případě úvěrů na bydlení se úroková sazba zvýšila na 2,28 %. Úroková sazba u úvěrů ze stavebního spoření nepatrně poklesla na hodnotu 3,54 %. Úroková sazba z hypotečních úvěrů vzrostla na 2,20 %, což v meziročním srovnání představuje pokles o 0,03 procentního bodu. Úroková sazba z ostatních úvěrů se zvýšila, a to na 2,90 %. Úroková sazba z kreditních karet se snížila na 17,55 %. U kontokorentů a revolvingových úvěrů došlo k nárůstu úrokové sazby na 11,73 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo ke zvýšení úrokové sazby na 1,49 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč vzrostla na 3,55 %. Sazba u úvěrů s objemem 7,5–30 mil. Kč se zvýšila na 2,48 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč vzrostla o 0,15 procentního bodu na 1,34 %. Úroková sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů z kreditních karet se mírně zvýšila na 2,61 %. Z toho úroková sazba u kontokorentů vzrostla na hodnotu 2,77 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností se v červenci téměř neměnily, u nefinančních podniků se jednalo o nepatrné změny.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v červenci měnily v rámci setin procentního bodu. Úrokové sazby ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly výraznější změny.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem nepatrně poklesla na 3,28 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 2,40 % (z toho sazba ze zůstatků hypotečních úvěrů stagnovala, a to na hodnotě 2,26 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů poklesla na 8,36 % a sazba z ostatních úvěrů se nezměnila, a zůstala na hodnotě 3,30 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se zvýšila na 2,68 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba vzrostla na 2,66 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let se nepatrně zvýšila, a to na 2,94 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let vzrostla na hodnotu 2,59 %.


Poznámky