Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Srpen 2020

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v srpnu téměř nezměnily. U nefinančních podniků byl vývoj totožný.  

U domácností sazba z vkladů s dohodnutou splatností vzrostla na 0,57 %. Úroková sazba jednodenních vkladů se snížila, a to na 0,13 %. Sazba z vkladů na běžných účtech dále stagnovala na dubnových 0,03 %. Úroková sazba z vkladů s výpovědní lhůtou nepatrně poklesla na hodnotu 1,16 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

U vkladů s dohodnutou splatností se sazba u nefinančních podniků snížila na 0,15 %. V případě jednodenních vkladů sazba poklesla na 0,04 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech  stagnovala na červencových 0,03 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se mírně snížila na 0,14 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody 

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v srpnu k nejvýraznější změně u kontokorentů a revolvingových úvěrů. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní se úroková sazba mírně zvýšila na 3,59 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu meziměsíčně nepatrně vzrostla na 8,12 %. V případě úvěrů na bydlení se úroková sazba snížila na 2,28 %. Úroková sazba u úvěrů ze stavebního spoření vzrostla na 3,51 %. Úroková sazba z hypotečních úvěrů se naopak snížila, a to na 2,17 %, což v meziročním srovnání představuje pokles o 0,44 procentního bodu. Úroková sazba z ostatních úvěrů poklesla na 3,10 %. Úroková sazba z kreditních karet se snížila na 18,30 %. U kontokorentů a revolvingových úvěrů došlo k nárůstu úrokové sazby na 12,19 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo ke snížení úrokové sazby na 1,50 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč poklesla na 3,66 %. Sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč poklesla na 2,40 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč se snížila na 1,23 %. Úroková sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů z kreditních karet se mírně zvýšila na 2,37 %. Z toho úroková sazba u kontokorentů vzrostla na 2,56 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody 

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností se v srpnu změnily pouze mírně, u nefinančních podniků byly změny podobné.

Průměrné změny u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů domácnostem se v srpnu téměř nezměnily. Úrokové sazby ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly stejný vývoj.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem stagnovala na červencových 3,50 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se také nezměnila a zůstala na 2,52 % (z toho sazba ze zůstatků hypotečních úvěrů stagnovala na 2,35 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se nepatrně snížila na 8,87 % a sazba z ostatních úvěrů klesala stejným tempem na 3,44 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům zůstala na červencových 2,54 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba stagnovala na 2,35 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let se nepatrně zvýšila na 2,79 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let poklesla, a to na 2,52 %.


Poznámky