Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Březen 2022

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností zaznamenaly v březnu největší změny u jednodenních vkladů. U nefinančních podniků doznaly vklady největších změn rovněž v této kategorii.  

U domácností se sazba z vkladů s dohodnutou splatností zvýšila na 3,49 %. Úroková sazba jednodenních vkladů vzrostla o 0,04 procentního bodu na 0,51 %. Sazba z vkladů na běžných účtech se nezměnila a setrvala na únorové hodnotě 0,08 %. Úroková sazba z vkladů s výpovědní lhůtou zaznamenala nárůst, a to na 1,49 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

U vkladů s dohodnutou splatností se sazba u nefinančních podniků zvýšila na 3,90 %. V případě jednodenních vkladů sazba vzrostla o 0,19 procentního bodu na 0,62 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech se rovněž zvýšila, a to na 0,37 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) vzrostla na 3,90 %.

Graf 1 – Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v březnu k nejvýraznější změně u úvěrů ze stavebního spoření. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní se úroková sazba zvýšila na 4,93 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu meziměsíčně vzrostla na 8,19 %. V případě úvěrů na bydlení úroková sazba vzrostla na 3,83 %. Úroková sazba u úvěrů ze stavebního spoření se zvýšila o 0,38 procentního bodu na hodnotu 4,96 %. Úroková sazba z hypotečních úvěrů vzrostla na 3,73 %, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 1,75 procentního bodu. Úroková sazba z ostatních úvěrů se zvýšila, a to na 5,33 %. U kontokorentů a revolvingových úvěrů došlo k nárůstu úrokové sazby na 13,53 %. Z toho u kontokorentů úroková sazba vzrostla na 16,36 %. Úroková sazba z kreditních karet poklesla na 17,22 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo ke zvýšení úrokové sazby na 6,15 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč vzrostla na 6,27 %. Sazba u úvěrů s objemem 7,5–30 mil. Kč se zvýšila na 5,70 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč vzrostla o 0,44 procentního bodu na 6,19 %. Úroková sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů z kreditních karet se rovněž zvýšila, a to na 6,51 %. Z toho úroková sazba u kontokorentů vzrostla na 6,73 %.

Graf 2 – Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností se v březnu měnily v rámci nižších desetin procentního bodu, u nefinančních podniků se jednalo o výraznější změny.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v březnu měnily v rámci setin procentního bodu. Úrokové sazby ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly znatelnější změny.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem nepatrně vzrostla na hodnotu 3,31 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se rovněž zvýšila, a to na 2,45 % (z toho sazba ze zůstatků hypotečních úvěrů vzrostla na 2,32 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů stagnovala na únorových 8,14 % a sazba z ostatních úvěrů se zvýšila na hodnotu 3,73 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům vzrostla na 5,54 %. U úvěrů se splatností do 1 roku se sazba zvýšila na 6,47 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let vzrostla, a to na 6,35 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let se zvýšila na hodnotu 4,87 %.


Poznámky