Komentář ke statistice zprostředkovatelů financování aktiv

(finanční leasing, splátkový prodej, spotřebitelský úvěr, faktoring, forfaiting)

Komentář k agregované sektorové rozvaze k 31. 3. 2020

Celková bilanční suma zprostředkovatelů financování aktiv k 31. 3. 2020 činila 436,3 mld. Kč. Oproti minulému čtvrtletí tato suma poklesla o 1,6 mld. Kč. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2019 se meziročně bilanční suma zvýšila o 4,9 mld. Kč, což je nárůst o 1,1 %.

Největší položku aktiv tvoří poskytnuté půjčky v celkové hodnotě 328,5 mld. Kč. Z toho bylo 321,1 mld. Kč poskytnuto rezidentským subjektům. Poskytnuté půjčky celkem v prvním čtvrtletí roku 2020 oproti předchozímu čtvrtletí poklesly, a to o 1,1 mld. Kč. Meziročně poskytnuté půjčky zaznamenaly nárůst o 1,1 %, resp. o 3,5 mld. Kč.

Největší část poskytnutých půjček rezidentům tvoří půjčky nefinančním podnikům v hodnotě 251,8 mld. Kč, což představuje 78,4 % celkového objemu půjček poskytnutých rezidentům. Ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím půjčky nefinančním podnikům vzrostly o 0,8 mld. Kč. Meziročně hodnota půjček nefinančním podnikům vzrostla, a to o 5,9 mld. Kč.

Druhou největší skupinu půjček poskytnutých rezidentům tvoří půjčky domácnostem v hodnotě 65,5 mld. Kč, které oproti minulému čtvrtletí poklesly o 1,3 mld. Kč. Poskytnuté půjčky domácnostem tvořily 20,4 % hodnoty půjček poskytnutých rezidentům.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele


Poznámka:

  • Zprostředkovatelé financování aktiv jsou dle vyhlášky 314/2013 Sb. ty společnosti, které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje, apod.