Komentář ke statistice zprostředkovatelů financování aktiv

(finanční leasing, splátkový prodej, spotřebitelský úvěr, faktoring, forfaiting)

k 31. 12. 2021

Celková bilanční suma zprostředkovatelů financování aktiv k 31. 12. 2021 činila 420,2 mld. Kč. Oproti minulému čtvrtletí tato suma vzrostla o 6,8 mld. Kč. Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2020 se meziročně bilanční suma zvýšila o 0,9 mld. Kč, což je růst o 0,2 %.

Největší položku aktiv tvoří poskytnuté půjčky v celkové hodnotě 324,8 mld. Kč. Z toho bylo 318,7 mld. Kč poskytnuto rezidentským subjektům. Poskytnuté půjčky celkem ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 oproti předchozímu čtvrtletí vzrostly, a to o 7,3 mld. Kč. Meziročně poskytnuté půjčky vzrostly o 2,3 mld. Kč. 

Největší část poskytnutých půjček rezidentům tvoří půjčky nefinančním podnikům v hodnotě 254,9 mld. Kč, což představuje 80,0 % celkového objemu půjček poskytnutých rezidentům. Ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím půjčky nefinančním podnikům vzrostly o 7,0 mld. Kč. Meziročně hodnota půjček nefinančním podnikům vzrostla o 3,6 mld. Kč.

Druhou největší skupinu půjček poskytnutých rezidentům tvoří půjčky domácnostem v hodnotě 60,2 mld. Kč, které oproti minulému čtvrtletí vzrostly o 0,8 mld. Kč. Poskytnuté půjčky domácnostem tvořily 18,9 % hodnoty půjček poskytnutých rezidentům.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele


Poznámka:

  • Zprostředkovatelé financování aktiv jsou dle vyhlášky 314/2013 Sb. ty společnosti, které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje apod.