Komentář ke statistice zprostředkovatelů financování aktiv

(finanční leasing, splátkový prodej, spotřebitelský úvěr, faktoring, forfaiting)

k 31. 12. 2023

Celková bilanční suma zprostředkovatelů financování aktiv k 31.12.2023 činila 485,4 mld. Kč. Oproti minulému čtvrtletí tato suma vzrostla o 16,7 mld. Kč. Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2022 se meziročně bilanční suma zvýšila o 44,5 mld. Kč, což je nárůst o 10,1 %.

Největší položku aktiv tvoří poskytnuté půjčky v celkové hodnotě 385,5 mld. Kč. Z toho bylo 379,7 mld. Kč poskytnuto rezidentským subjektům. Poskytnuté půjčky celkem ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 oproti předchozímu čtvrtletí vzrostly, a to o 13,1 mld. Kč. Meziročně poskytnuté půjčky vzrostly o 36,4 mld. Kč.

Největší část poskytnutých půjček rezidentům tvoří půjčky nefinančním podnikům v hodnotě 307,6 mld. Kč, což představuje 81,0 % celkového objemu půjček poskytnutých rezidentům. Ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím půjčky nefinančním podnikům vzrostly o 12,4 mld. Kč. Meziročně hodnota půjček nefinančním podnikům vzrostla o 34,1 mld. Kč.

Druhou největší skupinou půjček poskytnutých rezidentům jsou půjčky domácnostem v hodnotě 68,6 mld. Kč. Poskytnuté půjčky domácnostem tvořily 18,1 % hodnoty půjček poskytnutých rezidentům.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Zdroj: ARAD systém časových řad

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele

Zdroj: ARAD systém časových řad


Poznámka:

  • Zprostředkovatelé financování aktiv jsou dle vyhlášky 314/2013 Sb. ty společnosti, které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje apod.