Výkaznictví a oznamování informací v oblasti investičních společností a investičních fondů vůči České národní bance

Obhospodařovatel, administrátor a depozitář investičního fondu a zahraničního investičního fondu plní oznamovací povinnosti vůči České národní bance, tj. předkládají výkazy, hlášení a další informace prostřednictvím aplikace SDAT (externí odkaz).

Výkazy dle vyhlášky č. 267/2020 Sb.

Z technického hlediska používá obhospodařovatel a administrátor investičního fondu a zahraničního investičního fondu aplikaci SDAT (externí odkaz). Detailní metodika jednotlivých výkazů a hlášení je dálkově dostupná v aplikaci SDAT v části Metodické informace, oblast Fondy (externí odkaz).

Doplňkové informace k metodice lze nalézt na stránce věnované Metodickým informacím k dohledové statistice.

Právní předpisy

Ostatní oznamovací povinnosti a oznámení

Z technického hlediska používá obhospodařovatel, administrátor a depozitář investičního fondu a zahraničního investičního fondu aplikaci SDAT (externí odkaz).

Technická specifikace jednotlivých výkazů a hlášení je dálkově dostupná v aplikaci SDAT v části Metodické informace, oblast Fondy a investiční společnosti – předkládané dokumenty (externí odkaz).

Metodické a výkladové materiály