Investiční společnosti a investiční fondy, osoby podle §15 ZISIF

Metodika všech výkazů předkládaných investičními společnostmi, administrátory investičních fondů, investičními fondy a osobami uvedenými v § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech je dostupná v produkčním prostředí informačního systému SDAT v části Metodické informace.

Aktuální doplňkové informace a podklady k metodice:

 

Pomůcky k výkaznictví pro osoby zapsané do seznamu ČNB dle § 15 ZISIF