Výkaznictví penzijních společností a fondů penzijních společností vůči České národní bance

Penzijní společnosti předkládají výkazy a hlášení podle

Detailní metodika jednotlivých výkazů a hlášení je dálkově dostupná v rámci aplikace SDNS v části Metodické informace, oblast Penzijní společnosti. Z technického hlediska může penzijní společnost zvolit jeden ze tří nabízených způsobů automatizovaného sběru dat (SDNS, UN/EDIFACT, Web Services).