Informační povinnost emitentů cenných papírů a dalších osob vůči České národní bance

Emitenti cenných papírů a další osoby předkládají České národní bance informace podle vyhlášky č. 234/2009 Sb.(pdf, 420 kB), o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Vyhláška").

Dále povinné osoby předkládají ČNB informace podle přímo účinného nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání.

Povinně předkládané informace určené k uveřejnění Česká národní banka zpřístupňuje prostřednictvím Centrálního úložiště regulovaných informací nebo Informace o krátkých pozicích.

Jednotlivé informace jsou České národní bance zasílány prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností regulovaných subjektů nebo systému SDAT – Sběr dat České národní banky (výroční a pololetní zprávy).

Vstup do aplikace Sběr informačních povinností (Podporovaný prohlížeč: Google Chrome 31 a vyšší, Internet Explorer 10 a vyšší a Mozilla Firefox)

Vstup do systému SDAT – Sběr dat České národní banky

Formulář pro oznámení podílu na hlasovacích právech podle § 122 ZPKT

Formulář pro oznámení manažerské transakce podle čl. 19 nařízení o zneužívání trhu

Další dokumenty a formuláře