Výkaznictví platebních institucí a institucí elektronických peněz vůči České národní bance

Platební instituce, instituce elektronických peněz a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu předkládají výkazy, hlášení a další informace podle vyhlášky č. 454/2017 Sb. (pdf, 179 kB), o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze.

Úřední sdělení
Informování České národní banky podle § 161 odst. 5, § 181 odst. 3 a § 191 odst. 5 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku se řídí Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. ledna 2018 (pdf, 186 kB) k některým informačním povinnostem podle zákona o platebním styku a o zrušení některých úředních sdělení České národní banky

Detailní metodika jednotlivých výkazů a hlášení je dálkově dostupná v rámci aplikace SDNS v části Metodické informace, oblast "Platební instituce". Z technického hlediska mohou vykazující subjekty zvolit jeden ze tří nabízených způsobů automatizovaného sběru dat (SDNS, UN/EDIFACT, Web Services).

Platební instituce mohou své dotazy týkající se výkaznictví směřovat na kontaktní adresu platinstituce.stat@cnb.cz. V této souvislosti vás žádáme při zasílání dotazů k výkaznictví o využívání prioritně této emailové adresy a uvádění oblasti nebo výkazu, kterého se dotaz týká, do předmětu e-mailu.