Výkaznictví tuzemských pojišťoven a zajišťoven a poboček zahraničních pojišťoven a zajišťoven vůči České národní bance

Tuzemské pojišťovny a zajišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven a zajišťoven předkládají výkazy, hlášení a další informace

Detailní metodika jednotlivých výkazů a hlášení je dálkově dostupná v rámci aplikace SDNS v části Metodické informace, oblast Pojišťovnictví a Solvency II. Z technického hlediska může pojišťovna zvolit jeden ze tří nabízených způsobů automatizovaného sběru dat (SDNS, UN/EDIFACT, Web Services).