Stanoviska KCP - nabídka převzetí a veřejný návrh smlouvy