Archiv KCP


Upozornění:
Dokumenty Komise pro cenné papíry dokládají přístup orgánu dohledu v době svého vydání a za tehdy platných právních předpisů, i když mohou být užitečné i pro posouzení budoucích případů. Ty názory, které ČNB aktivně uplatňuje, byly převzaty do úředních sdělení a dalších výkladových stanovisek a dokumentů ČNB, případně jsou s poznámkou o převzetí uvedeny na jiných místech webu ČNB.