Dokumentace – technická specifikace

Technickou specifikaci tvoří následující sada dokumentů:

  Název Popis Verze Datum
0 Základní dokument Popisuje strukturu dokumentace SDAT. 0.1 29. 5. 2018
1 Popis systému Popisuje základní vlastnosti a architekturu se zaměřením na funkce určené pro externí uživatele. 0.1 29. 5. 2018
2 Metapopis vykazovací povinnosti Popisuje způsoby, kterými lze získat informace o metodikách vykazování a o vykazovací povinnosti – jak webovými službami, tak přes uživatelské rozhraní webové aplikace. 0.3 31. 01. 2019
3 Vykazování Popisuje způsoby, kterými lze zaslat Vydání výskytů výkazů podle předepsané vykazovací povinnosti a následně získat informace o stavu jejich zpracování. 0.4 2. 04. 2019
4 Vykazování – specifické případy Rozcestník na samostatné dokumenty popisující specifické případy či způsoby vykazování.    
5 Technické informace Popisuje technické náležitosti jednotlivých komunikačních rozhraní. 0.3 31. 01. 2019
6 Katalog webových služeb Popisuje webové služby – primární rozhraní pro automatizované vykazování.

Doprovodné soubory:
  2. 04. 2019
7 Modely metapopisu Popisuje architekturu systému na úrovni vybraných entitních modelů.    
8 Popis jazyka kontrol Popisuje jazyk kontrol systému SDAT. K dispozici také rozšířený BNF zápis. 0.2 17. 04. 2019