Informační povinnost osob, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody vůči České národní bance

Oznámení o podezřelých pokynech a obchodech, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby nebo manipulaci s trhem.

Dokumenty a formuláře