Metodické a výkladové materiály

Úřední sdělení

Obecné pokyny evropských orgánů dohledu

Odpovědi na dotazy

  • Otázky a odpovědi k obezřetnostní regulaci (tzv. Single Rulebook Q&A) (externí odkaz, pouze anglicky)– k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR) o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (CRD) o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (BRRD), kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/49 (DGSD) o systémech pojištění vkladů a k prováděcím nařízením (RTSITS) a obecným pokynům EBA (GL