Seznamy institucí pro potřeby měnové a finanční statistiky

1. Dílčí seznamy finančních institucí

Dílčí seznamy slouží veřejnosti k identifikaci těch vykazujících subjektů, které mají v rámci měnové a finanční statistiky vykazovací povinnosti vůči České národní bance. Dílčí seznamy jsou sestavovány za účelem:

a) jednoznačného identifikování vykazujících subjektů a poskytnutí jejich základních charakteristik,

b) zajištění kompletního a homogenního souboru vykazujících subjektů.

Jednotlivé seznamy:

2. Souhrnný seznam protistran

Seznam je určen pro vykazující subjekty jako nástroj pro usnadnění sestavování statistik požadovaných ČNB, zejména při identifikaci protistran a jejich sektorovém a odvětvovém zatřídění. Obsahem jsou všechny instituce rezidentské v ČR. Seznam je sestavován v ČNB na základě dílčích seznamů měnové a finanční statistiky (seznam MFI, seznam IF, seznam ZFA, seznam IC) a Registru ekonomických subjektů (RES) spravovaného Českým statistickým úřadem a dalších vlastních informací ČNB.

Seznam je aktualizován se čtvrtletní  periodicitou.


Poznámka:

Registr ekonomických subjektů spravovaný Českým statistickým úřadem je přístupný na stránkách ČSÚ (na adrese: https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu ).