Instituce relevantní pro statistiku platebního styku (PSRIs)

Pro účely finanční statistiky se institucemi relevantními pro statistiku platebního styku (PSRI) rozumí kromě centrální banky, obchodních bank, spořitelních a úvěrních družstev (viz seznam MFI) také platební instituce a zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, správci informací o platebním účtu a zahraniční správci informací o platebním účtu se sídlem v jiném členském státě, kteří vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, a držitelé poštovní licence.

Na všechny výše uvedené subjekty se vztahuje povinnost reportingu do České národní banky od 1. 1. 2022 podle vyhlášky č. 401/2021 Sb. (pdf, 83 kB), o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance.

Evropský systém centrálních bank (ESCB) stanovil postupy průběžného sledování, ověřování a aktualizace seznamu institucí, které tvoří sektor PSRI. Cílem je zajištění aktuální, přesné a dostatečně stabilní statistiky za tento sektor pro uspokojení potřeby pravidelných i ad hoc analýz, pro sledování vývoje platebních trhů v členských státech i pro podporu plynulého fungování platebních systémů.

Seznam PSRI nezahrnuje pouze země eurozóny, ale i členské státy Evropské unie, které nejsou členy měnové unie. Seznam je ročně aktualizován na webových stránkách Evropské centrální banky (www.ecb.europa.eu) pod heslem „Payment statistics relevant institutions“' (List of PSRIs).

Za Českou republiku je tento seznam na webových stránkách České národní banky aktualizován čtvrtletně, a to 7. kalendářní den v 10.00 po skončení každého čtvrtletí. V případě, že 7. kalendářní den připadne na den volna, bude seznam publikován nejbližší předcházející pracovní den.