Instituce relevantní pro statistiku platebního styku (PSRIs)

Pro účely finanční statistiky se institucemi relevantními pro statistiku platebního styku (PSRI) rozumí kromě centrální banky, obchodních bank, spořitelních a úvěrních družstev (viz seznam MFI) také platební instituce, instituce elektronických peněz, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu.

Na spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce a instituce elektronických peněz se vztahuje povinnost reportingu do České národní banky podle vyhlášky č. 314/2013 Sb. ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí. Banky reportují data v souladu s vyhláškou č. 346/2013 Sb. ze dne 16. října 2013, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

Evropský systém centrálních bank (ESCB) stanovil postupy průběžného sledování, ověřování a aktualizace seznamu institucí, které tvoří sektor PSRI. Cílem je zajištění aktuální, přesné a dostatečně stabilní statistiky za tento sektor pro uspokojení potřeby pravidelných i ad hoc analýz, pro sledování vývoje platebních trhů v členských státech i pro podporu plynulého fungování platebních systémů.

Seznam PSRI nezahrnuje pouze země Eurozóny, ale i členské státy Evropské unie, které nejsou členy měnové unie. Seznam je ročně aktualizován na webových stránkách Evropské centrální banky (www.ecb.europa.eu) pod heslem ' Payment statistics relevant institutions‘' ('List of PSRIs').

Seznam je aktualizován s roční periodicitou.