Seznam penzijních fondů

Pro účely měnové a finanční statistiky se penzijními fondy (PF) rozumí účastnické nebo transformované fondy, které vykonávají činnost podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření nebo podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a jsou rezidenty České republiky.

Na PF uvedené v tomto seznamu (resp. penzijní společnosti obhospodařující majetek těchto fondů) se vztahuje povinnost předkládat informace a podklady České národní bance, a to na základě vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí a dále dle vyhlášky č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance.

Evropský systém centrálních bank (ESCB) stanovil postupy průběžného sledování, ověřování a aktualizace seznamu institucí, které tvoří sub-sektor PF.  Cílem je zajištění aktuálního, přesného a dostatečně stabilního seznamu pro sestavování statistik a pro uspokojení potřeby pravidelných i ad hoc analýz realizovaných za účelem zajišťování finanční stability ze strany ESCB i pro provádění měnové a finanční politiky ECB.