Seznam pojišťovacích společností

Pro účely měnové a finanční statistiky se pojišťovacími společnostmi (IC) rozumí pojišťovny, zajišťovny, pobočky zahraničních pojišťoven a pobočky zahraničních zajišťoven, které vykonávají pojišťovací nebo zajišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a jsou rezidenty České republiky.

Na IC uvedené v tomto seznamu se vztahují povinnosti podle vyhlášky č. 314/2013 Sb. ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí.

Evropský systém centrálních bank (ESCB) stanovil postupy průběžného sledování, ověřování a aktualizace seznamu institucí, které tvoří sub-sektor IC. Cílem je zajištění aktuálního, přesného a dostatečně stabilního seznamu pro sestavování statistik a pro uspokojení potřeby pravidelných i ad hoc analýz realizovaných za účelem zajišťování finanční stability ze strany ESCB i pro provádění měnové a finanční politiky ECB.

Seznam IC nezahrnuje pouze země Eurozóny, ale i členské státy Evropské unie, které nejsou členy měnové unie. Seznam je čtvrtletně aktualizován na webových stránkách Evropské centrální banky (www.ecb.europa.eu) pod heslem 'Insurance Corporations' ('List of ICs').