Seznam zprostředkovatelů financování aktiv

Zprostředkovateli financování aktiv (ZFA) se rozumí finanční instituce zařazené do sub-sektoru S.125 - Ostatní finanční zprostředkovatelé (bez pojišťoven a penzijních fondů), zapsané v obchodním rejstříku s předmětem činnosti, který převážně spadá do ostatního finančního zprostředkování podle odvětvové klasifikace ekonomických činností, a které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje, a to včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti, které podnikají na území České republiky prostřednictvím organizační složky svého podniku.

Na ZFA uvedené v tomto seznamu se vztahují povinnosti podle vyhlášky č. 314/2013 Sb. ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí.

Seznam ZFA je čtvrtletně aktualizován.

Seznam zprostředkovatelů financování aktiv (finanční leasing, spotřebitelský úvěr, splátkový prodej, faktoring a forfaiting) (xls, 421 kB)