Seznam zprostředkovatelů financování aktiv

Podle vyhlášky č. 314/2013 Sb. ze dne 17. září 2013 o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, se zprostředkovateli financování aktiv rozumí finanční instituce zařazené do subsektoru S.125 – Ostatní finanční zprostředkovatelé (bez pojišťoven a penzijních fondů), zapsané v obchodním rejstříku s předmětem činnosti, který převážně spadá do ostatního finančního zprostředkování podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE 64.9), a které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje, a to včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti, které podnikají na území České republiky prostřednictvím organizační složky svého podniku.

Na zprostředkovatele financování aktiv uvedené v tomto seznamu se vztahují povinnosti podle § 5 vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí..

Statistika zprostředkovatelů financování aktiv je sestavována za společnosti uvedené v seznamu v rozdělení na tři základní skupiny podle jejich převažující činnosti

  • společnosti finančního leasingu – poskytují služby finančního leasingu
  • společnosti ostatního úvěrování – poskytují úvěry nebo půjčky, včetně spotřebitelských úvěrů, úvěrů z kreditních karet a splátkových prodejů
  • faktoringové a forfaitingové společnosti – poskytují faktoringové a forfaitingové služby

Seznam zprostředkovatelů financování aktiv (finanční leasing, spotřebitelský úvěr, splátkový prodej, faktoring a forfaiting) (xls, 2 MB)

Seznam je aktualizován se čtvrtletní periodicitou.