Seznamy institucí pro potřeby měnové a finanční statistiky

Dílčí seznamy finančních institucí

Dílčí seznamy slouží veřejnosti k identifikaci těch vykazujících subjektů, které mají v rámci měnové a finanční statistiky vykazovací povinnosti vůči České národní bance. Dílčí seznamy jsou sestavovány za účelem:

a) jednoznačného identifikování vykazujících subjektů a poskytnutí jejich základních charakteristik,

b) zajištění kompletního a homogenního souboru vykazujících subjektů.

Jednotlivé seznamy: