Metodické informace k dohledové statistice

DŮLEŽITÉ: Úpravy vykazovacích povinností v souvislosti s SARS-Cov-2

Struktura jednotlivých výkazů a jejich detailní metodika je dostupná prostřednictvím informačního systému SDNS v rámci „Metodických informací veřejného přístupu”. K zajištění dostatečné informovanosti zejména vykazujících osob ČNB aktuálně informuje prostřednictvím této stránky o dalších důležitých skutečnostech týkajících se metodiky zejména výkaznictví podle jednotných reportovacích rámců evropských dohledových institucí.

K výkazům a hlášením předkládaným v rámci sběrného informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS zasílají vykazující osoby i některé další specifické informace, které z technických důvodů nelze předkládat výše uvedeným sběrným systémem. Tyto informace jsou předkládány prostřednictvím speciální adresy elektronické pošty a jedná se o: