Metodika dohledové statistiky v oblasti kapitálových trhů

Detailní metodika všech výkazů předkládaných v oblasti kapitálových trhů obchodníky s cennými papíry, organizátory regulovaného trhu, provozovateli mnohostranného obchodního systému, provozovateli vypořádacích systémů a centrálním depozitářem je k dispozici prostřednictvím informačního systému SDNS v rámci Metodických informací veřejného přístupu. Obsahuje všechny výkazy bez ohledu na jejich právní ukotvení. V případě výkazů vycházejících z jednotných reportovacích rámců je v jejich základním popisu uvedena i příslušná šablona tohoto rámce. V aplikaci SDNS se obchodníků s cennými papíry týkají oblasti OCP a Kapitálové trhy a ostatních účastníků trhů, kterými jsou obchodní a vypořádací systémy, se týká pouze oblast Kapitálové trhy.

Metodika dle jednotných reportovacích rámců EBA pro OCP je k dispozici v systému SDAT v části Metodické informace, rámce EBA. Bližší informace k metodice EBA jsou rovněž na stránce dohledové statistiky bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen.

Aktuální doplňkové informace a podklady k metodice: