Metodika dohledové statistiky bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen

Metodika výkazů předkládaných bankami, pobočkami zahraničních bank a družstevními záložnami je dostupná v produkčním prostředí informačního systému SDAT v části Metodické informace - vykazovací rámec FINREP / COREP). Sběrný systém SDAT obsahuje všechny výkazy bez ohledu na jejich právní ukotvení.

Ve sběrném systému SDAT jsou výkazy dohledové statistiky za segment  bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen zahrnuty v těchto vykazovacích rámcích:

  • EBA - dále členěná na dílčí oblasti  (EBA_COREP, EBA_FINREP, EBA_FP příp. další), obsahující výkazy ve struktuře a formě předepsané taxonomií EBA; první použitou taxonomií pro zasílání výkazů byla verze 2.9, SDAT obsahuje i verzi 2.8, která nebyla nikdy použita k zasílání výkazů,
  • BANKY - Bankovnictví (banky a pobočky zahraničních bank) obsahující další výkazy mimo jednotné reportovací rámce EBA pro potřeby národního dohledu a statistické výkazy,
  • DZ - Družstevní záložny (družstevní záložny) obsahující další výkazy mimo jednotné reportovací rámce EBA pro potřeby národního dohledu,
  • Výkaznictví o platebních službách (PSD2) obsahující vybrané informace o platebním styku,
  • EU_Banky_DZ_OCP obsahuje výkazy vytvořené podle metodik vycházejících z jednotných reportovacích rámců EBA do metodiky v2.8

Upřesňující metodické informace k výkaznictví EBA ve sběrném systému SDAT jsou k dispozici zde.

Vykazování jednotlivých datových oblastí je upraveno ve vykazovacích povinnostech v SDAT. Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky v3.2 pro jednotlivé skupiny subjektů lze najít zde: https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/eba-bankovnictvi-dz/

Tabulky obsahují přehled jednotlivých výkazů (modulů) dle EBA XBRL taxonomie včetně jednotlivých datových oblastí označených kódem a názvem. Součástí přehledu je i frekvence vykazování jednotlivých výkazů, resp. datových oblastí pro jednotlivé skupiny subjektů. Jedná se pouze o metodickou pomůcku k usnadnění orientace ve výkaznictví EBA.

Podrobné informace o podobě EBA metodiky naleznete na webových stránkách EBA pod odkazem Reporting Frameworks.

Odkaz na často kladené dotazy k metodice EBA

Archivní informace