Platební instituce, správci informací o platebním účtu a instituce elektronických peněz

Metodika všech výkazů předkládaných platebními institucemi, správci informací o platebních účtech, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu je dostupná v produkčním prostředí SDAT v části Metodické informace, který nahrazuje původní informační systém MtS-ISL-SÚD-SDNS. Metodiky používané v rámci původního systému jsou postupně převáděny do informačního systému SDAT. Obsahuje všechny výkazy bez ohledu na jejich právní ukotvení.

Ve sběrném systému SDAT jsou výkazy předkládané platebními institucemi, správci informací o platebních účtech, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu zahrnuty v následujících  rámcích:

  • Platební instituce obsahující výkazy o činnosti institucí v oblasti platebního styku (s výjimkou bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen)
  • Výkaznictví o platebních službách (PSD2) obsahující vybrané informace o platebním styku, 

SDAT obsahuje všechny výkazy bez ohledu na jejich právní ukotvení

Aktuální informace a podklady k metodice: