Metodika dohledové statistiky penzijních společností a fondů penzijních společností

Metodika všech výkazů předkládaných penzijními společnostmi a fondy penzijních společností je dostupná v produkčním prostředí informačního systému SDAT v části Metodické informace, který nahrazuje původní informační systém MtS-ISL-SÚD-SDNS. Metodiky používané v rámci původního systému jsou postupně převáděny do informačního systému SDAT. Obsahuje všechny výkazy bez ohledu na jejich právní ukotvení.

Aktuální doplňkové informace a podklady k metodice: