Projekt „Ekonomická olympiáda“ a soutěž „Cena ČNB“

Projekt „Ekonomická olympiáda“, který organizuje Institut pro ekonomické vzdělávání, si klade za cíl vybrat v rámci celorepublikové soutěže mezi českými středoškoláky nejnadějnější budoucí ekonomy. Ty chce v jejich rozvoji dále podporovat a vytvořit jim tak odrazový můstek pro další studium, praxi a kariéru. Ekonomická olympiáda je propojí s ekonomickými odborníky a experty, kteří je mohou na jejich cestě dále inspirovat.

Česká národní banka, která se dlouhodobě věnuje také finanční a ekonomické gramotnosti, podporuje tento projekt od jeho založení. Pod osobní záštitou viceguvernéra Tomáše Nidetzkého proběhne 21. června 2022 v prostorách velkého sálu Kongresového centra ČNB, pokud to již situace v souvislosti s pandemií Covid-19 dovolí, finálové kolo Ekonomické olympiády. V jeho rámci vybere odborná komise nejlepšího z 50 finalistů, kterému bude uděleno ocenění Institutu pro ekonomické vzdělávání.

Všem semifinalistům, kteří vzešli ze školních kol, je umožněno soutěžit o „Cenu ČNB“. Semifinalisté své myšlenky odprezentují v krátkém vlogu, který bude trvat maximálně 3 minuty, a to na viceguvernérem ČNB T. Nidetzkým vylosované téma související s činností centrální banky.

Jak bude soutěž o „Cenu ČNB“ probíhat

O Cenu ČNB v rámci Ekonomické olympiády dostali možnost soutěžit studenti, kteří získali nejvyšší počet bodů v rámci jejích školních kol. Semifinalisté se do klání o Cenu ČNB mohli zapojit tím, že natočí maximálně tříminutové video na vylosované téma:

  • Mají se centrální banky angažovat v ochraně klimatu?

Hlasovat pro jednotlivá videa jste mohli až do 17. června 2022.

Jednotlivé ročníky

Ekonomická olympiáda

Soutěž Cena ČNB

Aktivity v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti