Projekt „Ekonomická olympiáda“ a soutěž „Cena ČNB“

Projekt „Ekonomická olympiáda“, který realizuje Institut pro ekonomické vzdělávání, si klade za cíl vybrat v rámci celorepublikové soutěže mezi českými středoškoláky nejnadějnější budoucí ekonomy a ty v jejich rozvoji dále podporovat, rozvíjet a vytvořit jim dobrý odrazový můstek pro další studium, praxi a kariéru. Ekonomická olympiáda je propojí s ekonomickými odborníky a experty, kteří je mohou na jejich cestě dále inspirovat.

Česká národní banka se dlouhodobě věnuje finančnímu vzdělávání veřejnosti a rozhodla se tento projekt podpořit. Pod osobní záštitou poskytnutou viceguvernérem Mojmírem Hamplem proběhne v prostorách velkého sálu Kongresového centra finálové kolo Ekonomické olympiády. V rámci finálového kola odborná komise vybere nejlepšího z nich, kterému bude uděleno ocenění Institutu pro ekonomické vzdělávání.

Deseti nejlépe hodnoceným studentům bude zároveň umožněno soutěžit o „Cenu ČNB“ za nejlepší esej na téma související s činností centrální banky.

Jak bude soutěž o „Cenu ČNB“ probíhat

O „Cenu ČNB“ dostane možnost soutěžit 9 studentů, kteří získají nejvyšší počet bodů v rámci finálového kola Ekonomické olympiády. Během 50 minut budou mít tito studenti za úkol sepsat esej v rozsahu dvou normostran na jedno vybrané téma z avizovaných pěti možných. (Konkrétní téma bude upřesněno těsně před začátkem bloku určeného pro sepsání eseje.)

Témata

  1. V čem spočívá a proč je důležitá nezávislost ČNB?
  2. Co nejlépe ochrání spotřebitele na finančním trhu?
  3. Proč vznikají největší rizika pro finanční stabilitu v ekonomicky nejlepších časech?
  4. Jak ovlivní digitální technologie budoucnost finančního sektoru?
  5. Měla by Česká republika přijmout euro?

Odevzdané eseje budou od 22. 6. 2018 uveřejněny na webu ČNB, kde až do 9. 7. 2018 bude mít veřejnost možnost posoudit jednotlivé eseje a vybrat tu nejlepší z nich v rámci veřejného hlasování. Souběžně s probíhajícím veřejným hlasováním bude eseje hodnotit také odborná porota složená z odborníků z ČNB.

Výsledné pořadí soutěže o „Cenu ČNB“, které vzejde ze sloučení výsledků veřejného hlasování a hodnocení odborné poroty ČNB, bude vyhlášeno do pěti dnů od konce hlasování.

Autorovi vítězné eseje bude umožněno strávit jeden den v ČNB, v rámci kterého se bude moci setkat s členem bankovní rady, seznámit se s činnostmi centrální banky a navštívit vybrané pro veřejnost obvykle nepřístupné prostory.

Jednomu vybranému hlasujícímu, který svým hlasem podpořil v rámci veřejného hlasování esej vítězného autora, bude osobně předána či poštou zaslána bankovková drť.

Jednotlivé ročníky

Ekonomická olympiáda

Soutěž Cena ČNB

Aktivity v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti