Odborný článek našich kolegů byl publikován v časopise Journal of Regulatory Economics

Odborný článek našich kolegů Martina Hoduly, Zlaty Komárkové a Lukáše Pfeifera zabývající se vztahem mezi kapitálovými a likvidními obezřetnostními nástroji se dočkal publikace v akademickém časopise Journal of Regulatory Economics.

Autoři v tomto článku analyzují vztah nástrojů kapitálové a likviditní bankovní regulace prostřednictvím reakce bank na zvýšení proticyklické kapitálové rezervy a následné zhoršení ekonomických podmínek. Z výsledků analýzy vyplývá, že pro dosažení maximální účinnosti proticyklické kapitálové rezervy je pro makroobezřetnostní orgán nezbytné před zahájením její změny sledovat i výchozí úrovně ostatních požadavků.