Measuring Sovereign Bond Spillover in Europe and the Impact of Rating News

Peter Claeys, Bořek Vašíček

Přestože v současnosti existuje přesvědčivá evidence, že kreditní prémie vládních dluhopisů jsou do značné míry ovlivněny společnými faktory, znalost detailních vazeb mezi jednotlivými trhy vládních dluhopisů je stále omezená. Tato práce analyzuje intenzitu a směr bilaterálních vazeb mezi trhy vládních dluhopisů zemí EU prostřednictvím panelové autoregrese (Diebold and Yilmaz, 2009) aplikované na denní kreditní prémie vládních dluhopisů jednotlivých zemí EU a společný faktor. Rozklad rozptylu predikční chyby (FEVD) odhadovaného modelu FAVAR indikuje výraznou heterogenitu intenzity přenosu šoků mezi jednotlivými trhy. Zatímco přeshraniční spillover hraje větší roli než domácí faktory u kreditních prémií zemí eurozóny, kreditní prémie Dánska, Švédska a Velké Británie jsou před vnějšími vlivy chráněny. Prémie středoevropských zemí se ovlivňují převážně pouze mezi sebou. Celkový spillover mezi trhy dluhopisů zemí EU výrazně narostl od roku 2007, a to i přes původně již relativně vysoké hodnoty. Empirický model je dále využit k analýze dynamických vazeb mezi kreditními prémiemi vládních dluhopisů a změnami svrchovaných ratingů. Analýza potvrzuje, že tento vztah je obousměrný. Vliv ratingových změn na kreditní prémie je pak velmi heterogenní a největší intenzity dosahuje v případě dodatečného snížení ratingu u již nízkých ratingových stupňů. Přeshraniční dopad změn ratingů je často silnější než domácí.

JEL kódy: C14, E43, E62, G12, H62, H63

Klíčová slova: nákaza, eurozóna, FAVAR, finanční krize, fiskální politika, kreditní prémie vládních dluhopisů, svrchované ratingy, spillover

Vydáno: září 2012

Ke stažení: CNB WP 7/2012 (pdf, 873 kB)

Publikováno jako: Claeys, P., Vašíček, B. (2014): Measuring Bilateral Spillover and Testing Contagion on Sovereign Bond Markets in Europe. Journal of Banking and Finance, 46(C), pp. 151–165.