Early Warning Indicators of Economic Crises: Evidence from a Panel of 40 Developed Countries

Jan Babecký, Tomáš Havránek, Jakub Matějů, Marek Rusnák, Kateřina Šmídková, Bořek Vašíček

V tomto článku používáme panel 40 zemí EU a OECD ke konstrukci systému včasného varování před ekonomickými krizemi. Systém se skládá z diskrétního a kontinuálního modelu. V diskrétním modelu shromažďujeme rozsáhlou databázi různých typů ekonomických krizí a zkoumáme potenciální indikátory včasného varování. V kontinuálním modelu konstruujeme index reálných dopadů krizí a používáme ho jako vysvětlovanou proměnnou. Pro každý potenciální indikátor určujeme předstih, s jakým pomáhá vysvětlit budoucí výskyt a intenzitu krize. Nejdůležitější indikátory vybíráme pomocí Bayesovského půměrování modelů (Bayesian Model Averaging, BMA). Výslednou specifikaci odhadujeme pomocí obecné metody momentů. Dále provádíme clusterovou analýzu, abychom vzali v úvahu heterogenitu mezi zeměmi. Naše výsledky naznačují, že globální proměnné patří mezi nejvíce užitečné indikátory včasného varování. Také vývoj cen nemovitostí v dané zemi patří mezi významné zdroje rizika. Na závěr článku simulujeme efektivitu využití politických nástrojů v minulosti a ukazujeme, že nástroje centrálních bank (například rezervy) mohou být užitečné pro zmírnění dopadů krize.

JEL kódy: C25, C33, E44, E58, G01

Klíčová slova: Bayesovské modelové průměrování, dynamický panel, indikátory včasného varování, makroprudenční politika, panelová vektorová autoregrese

Vydáno: říjen 2011

Ke stažení: CNB WP No. 8/2011 (pdf, 1 MB)

Publikováno jako: Babecký, J., Havránek, T., Matějů, J., Rusnák, M., Šmídková, K., Vašíček, B. (2013): Leading Indicators of Crisis Incidence: Evidence from Developed Countries. Journal of International Money and Finance, 35, pp. 1–19.