Cross-Country Heterogeneity in Intertemporal Substitution

Tomáš Havránek, Roman Horváth, Zuzana Iršová, Marek Rusnák

V tomto článku analyzujeme 2 735 odhadů elasticity mezičasové substituce spotřeby publikovaných ve 169 akademických studiích, které pokrývají 104 zemí v různých časových obdobích. Odhady se mezi zeměmi značně liší, a to i s přihlédnutím k 30 rozdílům v metodologii jednotlivých studií. Naše výsledky naznačují, že nejvýznamnějšími faktory, které tyto rozdíly vysvětlují, jsou HDP na hlavu a participace domácností na trzích aktiv: domácnosti ve vyspělých zemích s vysokou mírou participace na akciových trzích vykazují vyšší míru mezičasové substituce spotřeby v reakci na změny očekávaných výnosů aktiv. Studie, které používají data na úrovni domácností a které se zaměřují na bohaté domácnosti či domácnosti, jež participují na trzích aktiv, také publikují soustavně vyšší hodnoty elasticity.

JEL kódy: C83, D91, E21

Klíčová slova: Bayesovské modelové průměrování, spotřeba, elasticita mezičasové substituce, meta-analýza

Vydáno: srpen 2014

Ke stažení: CNB WP 6/2014 (pdf, 1,3 MB)

Publikováno jako: Havránek, T., Horváth, R., Iršová, Z., Rusnák, M. (2015): Cross-Country Heterogeneity in Intertemporal Substitution. Journal of International Economics, 96, pp. 100–118.