Which Foreigners are Worth Wooing? A Meta-Analysis of Vertical Spillovers from FDI

Tomáš Havránek, Zuzana Iršová

Hlavním argumentem pro poskytování pobídek zahraničním investorům je očekávaný transfer technologie od zahraničních firem k firmám hostitelské země. Evidence pro takové přelivy produktivity je však v literatuře smíšená. V článku analyzujeme tento efekt systematicky pomocí 3 626 odhadů mezi-sektorových přelivů reportovaných v 57 článcích. Naše výsledky naznačují, že chyby ve specifikaci modelů způsobují nižší reportované odhady, ale že žurnály preferenčně publikují vyšší odhady. Po očištění o publikační selektivitu literatura implikuje ekonomicky signifikantní přelivy od zahraničních firem k jejich dodavatelům, ale nesignifikantní přelivy k odběratelům. Vyšší přelivy jsou přijímány domácími firmami v zemích, které jsou otevřené a mají méně rozvinutý finanční systém. Vyšší přelivy jsou generovány zahraničními investory, kteří pocházejí ze vzdálených zemí a nemají příliš velkou technologickou výhodu nad domácími firmami.

Klíčová slova: Přímé zahraniční investice, meta-analýza, produktivita, publikační selektivita, přelivy produktivity

JEL Kódy: C83, F23

Vydáno: září 2010

Download: CNB WP No. 3/2010 (pdf, 767 kB)

Publikováno jako: Havranek, T. and Irsova, Z. (2011): Estimating Vertical Spillovers from FDI: Why Results Vary and What the True Effect Is. Journal of International Economics, v tisku.