Odborný článek Z. Rakovské byl publikován v časopise International Review of Economics & Finance

Odborný článek naší kolegyně Zuzany Rakovské zabývající se vztahem sentimentu a výnosů akciových trhů se dočkal publikace v akademickém časopise International Review of Economics & Finance. 

Autorka v tomto článku konstruuje nový kompozitní indikátor sentimentu, který zachycuje behaviorální aspekty rozhodování široké veřejnosti. Vztah mezi novým kompozitním indikátorem a výnosy akciových trhů v Německu poukazuje na to, že sentiment široké veřejnosti může být zodpovědný za dočasné rozkolísaní akciových trhů.