Odborný článek našich kolegů byl publikován v časopise Social Indicators Research

Odborný článek našich kolegů J. Fraita, S. Malované a M. Hoduly zabývající se vztahem očekávání domácností a aktuálních makroekonomických podmínek byl publikován v odborném časopise Social Indicators Research.

Autoři v tomto článku vytvářejí nový index makroekonomických podmínek domácností pro 22 evropských zemí a zabývají se komplementární povahou indexu ve vztahu k obecně využívaným indikátorům spotřebitelské důvěry založeným na výběrových šetřeních. Nový index zohledňuje mimo jiné také důležitost cen aktiv a úvěrových podmínek v rozhodování domácností. Na základě empirické analýzy autoři poté dokládají vazbu mezi novým indexem a dynamikou nových úvěrů poskytnutých domácnostem. Tyto výsledky naznačují, že domácnosti potřebují delší období příznivých makroekonomických podmínek k tomu, aby se rozhodly vzít si hypotéku, ale mnohem kratší období k tomu, aby se rozhodly vzít si spotřebitelský úvěr.